logo KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacje z innych serwerów

- Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe
- Ogólnopolski miesięcznik środowiska akademickiego i naukowego "Forum Akademickie"NET
- Internetowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznychNET
- Czasopisma naukowe (w formie elektronicznej)
- Instytucje działające na rzecz innowacji i transeru technologii
- Towarzystwa, fundacje i stowarzyszenia naukowe
- Zakład Narodowy im. OssolińskichNET
- Akademicka Telewizja NaukowaNET
- Polska Biblioteka Internetowa.NET
- Biblioteka Wirtualna - system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICMNET
- Bazy danych
- Ministerstwa i naczelne organy administracji rządowej

- Polscy uczeni za granicą
- Wybrane serwery na świecie
- Polska strona domowaNET


Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2004 rokuBACK