KBN ul. Wspolna 1/3
00-529 Warszawa 53
STANOWISKO
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

W sprawie badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystaniem ich w medycynie

przyjęte na posiedzeniu Komitetu 18 września 2003 r.        Komitet Badań Naukowych opowiada się za intensywnym wspomaganiem badań nad ukierunkowanymi tkankowo komórkami macierzystymi. Ten kierunek badań może w przyszłości doprowadzić do zastosowania tych komórek w naprawie czy rekonstrukcji niefunkcjonalnych narządów lub tkanek.

        Komitet Badań Naukowych apeluje o merytoryczną i konstruktywną dyskusję nad wykorzystaniem innych rodzajów komórek macierzystych, w tym embrionalnych komórek macierzystych, w medycynie dla celów diagnostycznych i terapeutycznych.Stanowisko to zostało następnie zaakceptowane przez Radę Ministrów i przedstawione Radzie Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności.Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2004 r.BACK