KBN ul. Wspolna 1/3
00-529 Warszawa 53
PROGRAM KOSULTACJI SPOŁECZNYCH STANOWISKA RZĄDU
W SPRAWIE WYKORZYSTANIA W BADANIACH NAUKOWYCH ZARODKOWYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

(projekt poprawiony)

 1. Konferencja MNiI „Życie za życie” (odbyła się w MNiI 15 grudnia 2003 r.).
 2. Wykład publiczny (z dyskusją) prof. Zbigniewa Szawarskiego (jeden z prelegentów na konferencji MNiI (patrz p. 1) „Życie za życie, czyli dylematy współczesnej bioetyki”, na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach cyklu 8 WYKŁADÓW NA NOWE TYSIĄCLECIE (odbył się 20 stycznia 2004).

 3. Zaproszenie do otwartej dyskusji (za pośrednictwem internetu) nad zajętym przez Radę Ministrów stanowiskiem umieszczonym na stronie internetowej MNiI.

 4. Zorganizowanie, w celu ustalenia opinii o „Stanowisku”, następujących czterech spotkań roboczych w lutym i marcu 2004:
  • spotkanie przedstawicieli Kościoła katolickiego i zaproponowanych przez nich osób ze świata nauki i polityki aprobujących poglądy Kościoła,
  • podobne spotkanie zainteresowanych przedstawicieli innych religii,
  • spotkanie osób z zainteresowanych środowisk, w tym zwłaszcza nauki i polityki, reprezentujących liberalne podejście do problemu,
  • spotkanie przedstawicieli MNiI z przedstawicielami uczestników trzech wyżej wymienionych spotkań.

 5. Ciągłe kontakty ze środkami masowego przekazu, uczestnictwo przedstawicieli MNiI w dyskusjach nad „Stanowiskiem”.

 6. Analiza i podsumowanie opinii, które napłyną do MNiI przez internet lub w inny sposób.

 7. Sformułowanie przez MNiI nowego projektu lub podtrzymanie konsultowanego „Stanowiska” (do 30 kwietnia 2004 r.)
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2004 r.BACK