KBN
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53, Polska

Debata w sprawie wykorzystania
komórek macierzystych w badaniach naukowycho List Ministra Nauki
o "Komórki macierzyste - życie za życie?" - treść debaty z dnia 8 marca 2004 r.
o "Komórki macierzyste - życie za życie?" - treść debaty z dnia 15 grudnia 2003 r.
o Stanowisko Rady Ministrów w sprawie wykorzystania zarodkowych komórek macierzystych do badań naukowych
o Stanowisko Komitetu Badań Naukowych w sprawie badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystaniem ich w medycynie
o Program konsultacji społecznych stanowiska rządu w sprawie wykorzystania w badaniach naukowych zarodkowych komórek macierzystych
o Komórki macierzyste jako wyzwanie biomedyczne - aspekty prawne i etyczne - konferencja PAN, 22 kwietnia.Ostatnia modyfikacja: 28 kwietnia 2004 roku.


BACK