KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Zaproszenie do składania wniosków o zgłoszenie tematu do programu wykonawczego 
 w dziedzinie nauk rolniczych z Niemcami
na lata 2005 - 2007

(tylko wspieranie wymiany osobowej)


Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Wyżywienia i Rolnictwa (Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) zapraszają do składanie wniosków na tematy do programu wyknawczego w dziedzinie nauk rolniczych (call for proposals) na lata 2005 - 2007. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2004 roku.

Zainteresowanych współpracą badawczą z jednostkami w Niemczech zachęcamy do kontaktowania się z partnerami niemieckimii oraz do składania wniosków w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zgodnie z rozporządzeniem „Przewodniczącego KBN z 30 listopada 2001 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę” (DZ.U. Nr 146 z 19.12. 2001 roku). Partnerzy niemieccy kierują swoje zgłoszenia równolegle do Federalnego Ministerstwa Ochrony Konsumentów, Wyżywienia i Rolnictwa.

Wymiana osobowa w ramach tych projektów jest finansowana po stronie polskiej zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, tj. z przyznanej dotacji podmiotowej oraz innych środków własnych (Dz. U. Nr 146 z 19 grudnia 2001 r.).

Zgłoszenia należy składać na zał. 22 powyższego rozporządzenia Przewodniczącego KBN. Elektroniczna wersja wniosku jest na stronie Ministerstwa: http://www.mnii.gov.pl/miedzyn/2/

Sprawy w Niemczech prowadzi:
pani Erika Ahrens (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft; Referat 224; Rochusstraße 1;53123 Bonn; tel.: 0228/529-3360;
fax:  0228/529-4312; E-mail: 224@bmvel.bund.de)
W Polsce:
Pan Jan Calak
Główny Specjalista DWM
tel: + 48 22 625 5155
fax:+ 48 22 628 35 34
e-mail: jcalak@mnii.gov.pl

Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2004 r.


BACK