KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Międzynarodowe Szkoły Badawcze Towarzystwa Maxa-Plancka dla doktorantów

(International Max Planck Research Schools) Międzynarodowe Szkoły Badawcze Towarzystwa Maxa Plancka prowadzone są przez Max Planck Gesellschaft (MPG) i oferują szczególnie uzdolnionym studentom możliwość przygotowania pracy doktorskiej w doskonałym środowisku naukowym w Niemczech. Szkoły te koncentrują się na współpracy międzynarodowej i starają się przyciągnąć zagranicznych studentów.

Szczegółowe informacje w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej MPG pod adresem: http://www.mpg.de/english/institutesProjectsFacilities/schoolChoice/index.html

Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2003 r.


BACK