KBN ul. Wspolna 1/3
00-529 Warszawa 53


6. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji Unii Europejskiej- Wykaz regionalnych i branżowych punktów kontaktowych w roku 2004.
- Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie działań wspomagających przygotowanie do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE.
- Zasady uczestnictwa w 6 PR przed 1.01.2004 r. oraz w okresie 1.01.2004 r. – 30.04.2004 r. zespołów naukowo – badawczych z krajów kandydujących /w tym z Polski/.
- Aktualności i dokumenty
- Konferencje
- Informacje z innych serwerów:NET .

- CORDIS - Serwis Informacyjny Komisji Europejskiej o 6. PR
- Krajowy Punkt Kontaktowy 6. PR
- Podstawowe dokumenty dotyczące 6. PR
- Portal informacyjny dotyczący finansowania programów europejskich.

.................. ..................................................... ............. ................................ .........................


Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2004 roku


BACK