KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Programy międzynarodoweo Informacja nt. programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej From Research to Enterprise.
o 6. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
o 5. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
o Globalne Społeczeństwo Informacyjne - punkt kontaktowy
o EUREKA (teksty w języku polskim i angielskim)
o COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych)
o SCI-TECH II (Program Reform Sektora Nauki i Postępu Technologicznego w Polsce realizowany w ramach programu Phare)
o Cooperative Research in Information Technology CRIT - 2NET
o NATO - programy naukowe
o Informacja na temat wspierania współpracy międzynarodowej przez National Science Foundation
o Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda
.


Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2004 r.


BACK