ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przywiązuje ogromną wagę do rozwoju regionalnych strategii innowacji, ponieważ stanowią one podstawę do przyszłościowych opracowań narodowej strategii innowacyjnego rozwoju kraju. Dlatego Państwa obecność na konferencji zapowiadanej przez MNiI na 30 maja 2003 roku zatytułowanej „Integracja Europejska a Nauka – Czy Polska ma Szanse na Wzmocnienie Potencjału Innowacyjnego Regionów?" jest wyjątkowo ważna.
Istotnym elementem konferencji będzie dyskusja nad przygotowaniem projektów wykorzystania środków strukturalnych zapisanych w sektorowych programach operacyjnych, na budowanie i rozwój potencjału innowacyjnego regionów. Szacujemy, iż strumień środków dostępnych w sektorowych programach operacyjnych przewyższa kilkakrotnie wielkość środków finansowych pozostających do dyspozycji marszałków w ramach ZPORR.
Liczymy więc na Państwa obecność i wspólną pracę nad pełnym wykorzystaniem środków strukturalnych dla rozwoju potencjału innowacyjnego polskich regionów.


Organizatorzy

Integracja europejska a nauka - Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów?


Konferencja odbędzie się 30 maja 2003 w sali 117 budynku Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (Warszawa, ul. Wspólna 1/3).

Przewidywane są dwie części spotkania, przedzielone przerwą na obiad: sesja przedpołudniowa w godzinach 10 - 12.40, oraz sesja popołudniowa w godz. 13.30 - 16.

Program:

10.00 - 10.10 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji - prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER; Minister Nauki.

10.10 - 10.40 Nauka polska dla integracji europejskiej - prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER; Minister Nauki.

10.40 - 11.10 Innowacyjny potencjał polskich regionów i instrumenty jego wzmacniania - prof.dr hab. Grzegorz GORZELAK; Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

11.10 – 12.40 Stan przygotowania potencjału innowacyjnego w polskich regionach prezentacja najlepszych praktyk z polskich regionów:


12.40 – 13.30 Przerwa na posiłek

13.30 – 14.40 Metoda NetReady - analiza stanu przygotowania się regionów w Polsce do wykorzystania atutów technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej – Witold SARTORIUS, doradca zagraniczny w MGPiPS. Warsztaty.

14.40 – 16.00 Dyskusja: Polskie regiony wobec wyzwań integracji europejskiej. Zadania dla zaplecza B+R. Pytania – odpowiedzi, problemy – pomysły.


Uwaga: Bardzo serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety umożliwiającej przeprowadzenie warsztatów podczas konferencji.
Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej: www.mnii.gov.pl/nauka2003. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie: do 25 maja br. Ankieta udostępniona jest w systemie on-line, także nie należy jej drukować czy wysyłać.Szanowni Państwo,


Witamy uczestników Konferencji „Integracja Europejska a Nauka – Czy Polska ma Szanse na Wzmocnienie Potencjału Innowacyjnego Regionów ?" na stronie przygotowującej do przeprowadzenia, z wykorzystaniem metodologii NetReady, oceny stanu przygotowania państwa instytucji, organizacji, regionu do „działania w sieci”.

E-zarządzanie w sferze publicznej (a tak rozumiemy „E-government”) prowadzi do maksymalizacji korzyści wynikających z inwestycji w nowoczesne technologie informatyczne. Instytucje rządowe, samorządy lokalne oraz inne organizacje sektora publicznego na całym świecie szukają możliwości coraz skuteczniejszego wykorzystania nowoczesnych technologii w celu usprawnienia swojej działalności. Coraz lepszych usług publicznych, coraz efektywniejszej obsługi na wszystkich szczeblach administracji oraz coraz sprawniejszego wykonywania wszystkich innych zadań publicznych domagają się klienci: obywatele, firmy i instytucje.

Aby ocenić własny stan przygotowania do wprowadzania pożądanych zmian proponujemy wykorzystanie sposobów i doświadczeń zebranych w sektorze prywatnym. Bazując na doświadczeniach ok. 1000 menedżerów największych światowych firm, firma Cisco wypracowała instrument umożliwiający analizę gotowości danej organizacji do wprowadzenia modelu działania opartego na skutecznym wykorzystaniu Internetu. Został on z powodzeniem zastosowany w wielu korporacjach międzynarodowych, instytucjach rządowych i innych instytucjach publicznych w różnych krajach świata.

Oparta na propozycjach zawartych w książce Amira Hartmana i Johna Sifonis „NetReady” ankieta (scorecard), zawiera listę wypowiedzi związanych z wykorzystaniem Internetu i wymaga odniesienia się do każdej z nich, z zaznaczeniem na ile owa wypowiedź opisuje rzeczywistość w mojej instytucji, organizacji , regionie.

Odpowiedzi te są podstawą do sporządzenia diagramu pokazującego stan przygotowania mojej instytucji, organizacji, regionu do wykorzystania Internetu w relacji do czterech niezbędnych elementów sukcesu: przywództwo, zarządzanie, technologia i skuteczność organizacyjna.

W efekcie zastosowania analizy NetReady pokażemy:

· Osiągniętą przez Państwa ilość punktów w każdej z czterech sfer
· Diagram pokazujący Państwa pozycję w stosunku do najlepszych (best of breed) na świecie
· Rekomendacje

Bardzo uprzejmie prosimy aby wszyscy uczestnicy konferencji wypełnili ankietę w Internecie, a także podali tam swoje dane umożliwiające późniejsze przekazanie raportów. Wszelkie informacje i dane podane w ramach tego ćwiczenia podlegają ochronie i nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów.
Prosimy także aby, w celach ćwiczeniowych, z każdego Urzędu Marszałkowskiego 15 osób wypełniło tę ankietę, co umożliwi stworzenie raportu pilotażowego dotyczącego urzędu i przedstawienia wyników analizy oraz stosownych rekomendacji na konferencji.
Prosimy o wypełnienie ankiety do 25 maja 2003 , godz. 20:00.

Dziękuję i pozdrawiam
Ewa Okoń-Horodyńska


W celu wypełnienia ankiety kliknij tutaj


Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2003 rokuBACK