ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Konferencja "Nauka 2004"o Międzynarodowa konferencja "Nauka 2004"
o "Polska nauka w roku akcesji" - prezentacja Ministra Nauki Michała Kleibera (dokument w formacie PPT)


Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2004 rokuBACK