KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

Ustawy dotyczące offsetu

Ustawa z dnia 10 września 1999 r.
O niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
(opracowane na podstawie: Dz. U z 1999 r, Nr 80, poz. 903; z 2000 r. Nr 119, poz. 1250; z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 733)
71301.pdf (plik w formacie Acrobat Reader)
...
...
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.
O ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.
(opracowane na podstawie: Dz. U 2001 nr 89 poz. 972)
71302.pdf (plik w formacie Acrobat Reader)
...
...
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r.
O zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
(opracowane na podstawie: Dz. U z 2002 r. Nr 81, poz.733)
71303.pdf (plik w formacie Acrobat Reader)
...
...
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r
O zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
(opracowane na podstawie: Dz. U. Nr 37, poz. 332)
71304.pdf (plik w formacie Acrobat Reader)
...
Ostatnia modyfikacja:  3 lutego 2003  roku


BACK