KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

Konferencja "OFFSET - szansa dla polskiego przemysłu
nowych technologii"


24 stycznia 2003 w Komitecie Badań Naukowych odbyła się konferencja pt. "OFFSET - szansa dla polskiego przemysłu nowych technologii", w której udział wzięli: Minister Nauki - Przewodniczący KBN prof. Michał Kleiber, Wojciech Szewko - podsekretarz stanu w KBN, Arkadiusz Krężel - Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Janusz Luks - Dyrektor Biura Offsetowego oraz przedstawiciele firm, zainteresowanych udziałem w tzw. offsecie. Tematem konferencji były zagadnienia związane wyłącznie z offsetem pośrednim (konferencja nie dotyczyła offsetu bezpośredniego, czyli inwestycji w przemysł zbrojeniowy). Podkreślał to Minister Kleiber, występujący również jako Przewodniczący Komitetu ds. Umów Offsetowych. W trakcie swojego wystąpienia Minister omówił najważniejsze wyzwania związane z offsetem w tym m.in. znaczenie umów kompensacyjnych dla Polski w średnim i dłuższym okresie, różnice interesów pomiędzy offsetobiorcą a offsetodawcą oraz procedury, które stosowane będą podczas negocjacji umów offsetowych. Zwrócił także uwagę na fakt, iż ogólna wartość offsetu, choć znacznie niższa niż wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, to ze względu na swoją jakość (głównie inwestycje w nowoczesne technologie) stanowić będzie dla Polski, a zwłaszcza polskiego przemysłu, istotny czynnik rozwoju.

Arkadiusz Krężel, reprezentujący Agencję Rozwoju Przemysłu, koncentrował się na problemach związanych z udziałem polskich przedsiębiorstw w offsecie. Szczególnie akcentowana była potrzeba traktowania umów offsetowych w kategoriach wspólnego przedsięwzięcia, w którym udział biorą firmy reprezentujące obie strony, tzn. zarówno offsetodawcę jak i offsetobiorcę. Podkreślano także konieczność rozpatrywania przedsięwzięć zawartych w pakiecie offsetowym jako inwestycji długoterminowych, opartych na rzetelnym biznes-planie i opłacalnych dla obu stron.

Janusza Luks, dyrektor Biura Offsetowego, powołanego na mocy porozumienia między Ministerstwem Gospodarki a Agencją Rozwoju Przemysłu dla wspierania procesu negocjacji umów kompensacyjnych, przedstawił szczegółowe informacje na temat tzw. umów cząstkowych, czyli pojedynczych umów składających się na offset. Ta część konferencji miała charakter konsultacyjny i adresowana była do przedsiębiorców, jako podmiotów przygotowujących ofertę offsetową.

Konferencję zakończyło spotkanie Ministra Nauki oraz prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu z przedstawicielami mediów.


Ostatnia modyfikacja:  27 stycznia 2003  rokuBACK