ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko

głównego specjalisty
w Wydziale Kontroli
Biura Ministra
Liczba lub wymiar etatu: 1Główne obowiązki:

Wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne)

Wymagania konieczne:
Wymagania pożądane:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy przesyłać do:
15-07-2004

pod adresem:
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

lub składać w kancelarii, pok. 32
z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista - BM 1/13”.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 625-51-21.Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2004 rokuBACK