ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
e-mail: dip@kbn.gov.pl

Departament Informacji i Promocji

KONTAKT

...
- Wystąpienie Prof. dr hab. Michała Kleibera, Ministra Nauki na Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 11 grudnia 2003
- Program konferencji "Nauka dla gospodarki" - 23 października 2003 r., oraz prezentacja Ministra Nauki prof. M. Kleibera.
- Prezentacja Ministra Nauki prof. Michała Kleibera pokazana na konferencji pt. "Communicating Science" (Wiedeń, 18 - 20 września 2003 r.) - plik w formacie PPT
- Otwarcie Hewelianum - Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki
- Migawki z kwietniowej wystawy osiągnięć naukowych
- Polacy wobec nauki. Omówienie wyników badania EUROBAROMETR 2003 (Dokument w formacie MS Word)
- Uczeni są pokorni. Rozmowa Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" z prof. Michałem Kleiberem, ministrem nauki i przewodniczącym Komitetu ds. Umów Offsetowych
- Artykuł Ministra Nauki prof. Michała Kleibera pt. "Finansowanie nauki - kto, komu, za co?"
- Uniwersytet Jagielloński dla przemysłu. Partnerstwo w innowacjach i rozwoju
- Prof. Michał Kleiber otrzymał doktorat honoris causa
- Spotkanie kierownictwa KBN z przedstawicielami związków zawodowych pracowników nauki
- Spotkanie Ministra Nauki z twórcami Festiwali Nauki w Polsce
- Minister Nauki - Przewodniczący KBN prof. Michał Kleiber na czele komitetu offsetowego
- Konferencja inaugurująca 6. Program Ramowy UE, Warszawa
- Projekt ustawy o finansowaniu nauki
- Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki (tekst ministra nauki)
- Uroczyste wręczenie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną
- Wyniki konkurs na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

...
- Informacje o ważniejszych pracach uKBN
- Sprostowania i odpowiedzi
- Nominacje profesorskie
- Akademicka Telewizja NaukowaNET


Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2004 roku


BACK