Departament Badań


Zakres działania Departamentu Badań Naukowych:

Departament Badań Naukowych (DBN) prowadzi sprawy dotyczące projektów badawczych: własnych, promotorskich i zamawianych (od etapu konkursu ofert) oraz sprawy związane z działalnością Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
DBN nie prowadzi spraw dotyczących projektów badawczych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, spraw dotyczących ustanawiania projektów zamawianych i programów wieloletnich oraz spraw dotyczących współpracy naukowej z zagranicą.

Pracownicy DepartamentuRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146 z 2001 r., poz. 1642)
Poprzednie przepisy: