R A P O R T Y
rysunek

Program do sporządzania raportów
z przebiegu realizacji projektu badawczego

Niniejsza strona opisuje i udostępnia program potrzebny do sporządzania raportów z przebiegu realizacji projektów badawczych własnych ( grantów ).

Dostępne są dwa typy programu - wersja do pracy w środowisku DOS oraz wersja do pracy w środowisku WINDOWS.
Decyzję o wyborze wersji programu podejmuje użytkownik.

Uwaga techniczna:
W przypadku wystąpienia dużych opóźnień w przesyłaniu, pliki można pobrać z szybszego serwera w ICM)

Wersja DOS (1.9c)

W wersji dla środowiska DOS należy skopiować trzy pliki:
  1. instaluj.bat - program instalujący raporty na dysku
  2. dyst19c.exe - archiwum raportów
  3. czytajto.net - opis
Instalacja:
  1. Pliki należy skopiować na swój dysk lokalny do uprzednio utworzonego katalogu (np. raporty, grant, kbn lub tp.)
  2. Uruchomić w tymże katalogu program instaluj.bat
Uwaga: program ten nie pracuje w środowisku MS Windows. Uruchamianie go w tym środowisku w sesji DOS nie gwarantuje jego poprawnego działania.

Opis plików: Wymagania programu: Uwagi i pytania dotyczące programu w wersji DOS prosimy kierować na adres: Raporty-DOS

Wersja WINDOWS (2.0)

W wersji dla środowiska Windows należy skopiować jeden plik:
  1. raport.zip
Instalacja:
  1. Plik należy skopiować na swój dysk lokalny do uprzednio utworzonego katalogu (np. raporty, grant, kbn lub tp.)
  2. Rozpakować w tymże katalogu program raport.zip
  3. Uruchomić program setup.exe

Chcąc zaktualizować dotychczas posiadaną wersję programu, należy skopiować do katalogu z raportem plik granty.exe

Program pracuje w środowisku:

Uwaga: Instalacja nadpisuje pliki w podanym katalogu (jeżeli katalog istnieje i są w nim pliki). Dlatego też przed instalacją należy wykonać kopię plików z raportów z lat poprzednich, jeżeli nowa wersja będzie instalowana w tym samym katalogu.

Uwagi i pytania dotyczące programu w wersji Windows prosimy kierować na adres: Raporty-Windows
lub telefonicznie: (0-48) 364-42-41 w. 261 (Jerzy Dobrodziej)

Uwagi na temat tej strony prosimy kierować na adres: DBWebmaster