KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 din@mnii.gov.pl
Departament Systemów Informatycznych Nauki

 
 

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Nauki (DIN) należy

 1. przygotowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,
 2. koordynowanie realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,
 3. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury informatycznej dla nauki w zakresie:
  1. inwestycji,
  2. utrzymania sieci i urządzeń oraz łączności komputerowej,
  3. innych zadań,
 4. współudział w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki,
 5. prowadzenie spraw dotyczących udziału nauki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 6. współpraca z organizacjami, programami i sieciami międzynarodowymi w sprawach informatyzacji nauki,
 7. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych nadzoru nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).
English version

Ostatnia modyfikacja:12 maja 2003 r.