ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53
e-mail: ds.sekretariat@kbn.gov.pl


 

 Departament Studiów i Polityki Naukowej

Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2001 roku


BACK