GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 14 stycznia 2003 r.
Nr 1


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.
  2. Nr 2/2003 z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.

1

UCHWAŁA Nr 1/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 409.868.200 zł, stanowiące pierwszą ratę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

 

Załącznik
do uchwały Nr 1/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 10 stycznia 2003 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2003 r.

Lp. Nazwa jednostki naukowej Kwota dotacji podmiotowej w zł
1 2 3
1 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 11 000
2 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 85 600
3 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 14 100
4 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 11 000
5 Akademia Muzyczna w Krakowie 88 100
6 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 10 000
7 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 80 400
7.1 Wydział Architektury Wnętrz 27 600
7.2 Wydział Form Przemysłowych 28 900
7.3 Wydział Grafiki 3 800
7.4 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 20 100
8 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 16 200
8.1 Wydział Architektury i Wzornictwa 16 200
9 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 50 700
9.1 Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 41 400
9.2 Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 4 800
9.3 Wydział Edukacji Artystycznej 4 500
10 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 45 200
10.1 Wydział Architektury Wnętrz 20 100
10.2 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 21 600
10.3 Wydział Wzornictwa Przemysłowego 3 500
11 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 13 300
12 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 10 000
13 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 13 900
13.1 Wydział Wychowania Fizycznego 13 900
14 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 69 600
15 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 69 600
16 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 210 900
16.1 Wydział Turystyki i Rekreacji 55 300
16.2 Wydział Wychowania Fizycznego 155 600
17 Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 219 600
17.1 Wydział Rehabilitacji 60 000
17.2 Wydział Wychowania Fizycznego 159 600
18 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 234 900
18.1 Wydział Wychowania Fizycznego 173 000
18.2 Wydział Fizjoterapii 61 900
19 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 488 700
19.1 Wydział Ekonomii 183 900
19.2 Wydział Zarządzania 304 800
20 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 901 100
20.1 Wydział Gospodarki Narodowej 330 200
20.2 Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 123 700
20.3 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 102 300
20.4 Wydział Zarządzania i Informatyki 344 900
21 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 555 100
21.1 Wydział Towaroznawstwa 75 700
21.2 Wydział Ekonomii 183 400
21.3 Wydział Zarządzania 296 000
22 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 631 000
22.1 Wydział Ekonomii 247 000
22.2 Wydział Towaroznawstwa 145 500
22.3 Wydział Zarządzania 238 500
23 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 004 400
23.1 Kolegium Analiz Ekonomicznych 300 700
23.2 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 120 800
23.3 Kolegium Gospodarki Światowej 206 100
23.4 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 148 700
23.5 Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych 4 000
23.6 Kolegium Zarządzania i Finansów 224 100
24 Akademia Medyczna w Białymstoku 1 246 200
24.1 Wydział Farmaceutyczny 194 000
24.2 Wydział Lekarski 1 052 200
25 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 509 500
25.1 Wydział Farmaceutyczny 111 500
25.2 Wydział Lekarski 398 000
26 Akademia Medyczna w Gdańsku 1 247 400
26.1 Wydział Farmaceutyczny 205 700
26.2 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 1 041 700
27 Akademia Medyczna w Lublinie 1 078 000
27.1 Wydział Farmaceutyczny 192 500
27.2 Wydział Lekarski 870 300
27.3 Wydział Pielęgniarski 15 200
28 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 719 300
29 Akademia Medyczna w Poznaniu 1 846 100
29.1 Wydział Farmaceutyczny 261 800
29.2 Wydział Lekarski I 883 200
29.3 Wydział Lekarski II 673 900
29.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 27 200
30 Akademia Medyczna w Warszawie 2 578 400
30.1 I Wydział Lekarski 2 051 900
30.2 II Wydział Lekarski 321 500
30.3 Wydział Farmacji 205 000
31 Akademia Medyczna we Wrocławiu 1 461 100
31.1 Wydział Farmaceutyczny 157 200
31.2 Wydział Lekarski 534 200
31.3 Wydział Zdrowia Publicznego 3 300
31.4 Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 766 400
32 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 503 700
33 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 418 100
33.1 Wydział Farmaceutyczny 233 300
33.2 Wydział Lekarski 2 169 700
33.3 Wydział Ochrony Zdrowia 15 100
34 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 992 700
34.1 Wydział Lekarski 838 700
34.2 Wydział Stomatologii 150 700
34.3 Wydział Pielęgniarski 3 300
35 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 2 539 000
35.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 232 600
35.2 Wydział Lekarski 1 291 300
35.3 Wydział Lekarski w Zabrzu 1 015 100
36 Akademia Morska w Gdyni 362 000
36.1 Wydział Administracyjny 27 400
36.2 Wydział Elektryczny 128 400
36.3 Wydział Mechaniczny 115 200
36.4 Wydział Nawigacyjny 91 000
37 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 208 300
37.1 Wydział Mechaniczny 88 800
37.2 Wydział Nawigacyjny 86 200
37.3 Instytut Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu 33 300
38 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 189 700
38.1 Wydział Humanistyczny 29 300
38.2 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych 125 000
38.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 28 700
38.4 Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania 6 700
39 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 316 400
39.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny 99 600
39.2 Wydział Humanistyczny 65 400
39.3 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 129 300
39.4 Wydział Pedagogiczny 22 100
40 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 313 400
40.1 Wydział Humanistyczny 25 600
40.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 274 700
40.3 Wydział Pedagogiczny 13 100
41 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 111 700
41.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 111 700
42 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 154 800
42.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 144 500
42.2 Wydział Pedagogiczny 10 300
43 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 7 701 400
43.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1 420 800
43.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 750 300
43.3 Wydział Górniczy 629 300
43.4 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 294 800
43.5 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 869 200
43.6 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 799 800
43.7 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 923 900
43.8 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 644 700
43.9 Wydział Metali Nieżelaznych 694 100
43.10 Wydział Odlewnictwa 244 900
43.11 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 172 200
43.12 Wydział Zarządzania 54 000
43.13 Wydział Matematyki Stosowanej 52 000
43.14 Wydział Nauk Społecznych Stosowanych 5 700
43.15 Wydział Paliw i Energii 145 700
44 Politechnika Białostocka 561 600
44.1 Instytut Informatyki 44 100
44.2 Wydział Architektury 35 600
44.3 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 144 500
44.4 Wydział Elektryczny 190 700
44.5 Wydział Mechaniczny 122 800
44.6 Wydział Zarządzania 23 900
45 Politechnika Częstochowska 1 445 900
45.1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 492 600
45.2 Wydział Elektryczny 174 900
45.3 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 546 400
45.4 Wydział Zarządzania 54 800
45.5 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 138 200
45.6 Wydział Budownictwa 39 000
46 Politechnika Gdańska 3 657 003
46.1 Wydział Architektury 103 000
46.2 Wydział Inżynierii Lądowej 140 700
46.3 Wydział Chemiczny 998 500
46.4 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 974 100
46.5 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 451 600
46.6 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 174 100
46.7 Wydział Mechaniczny 420 500
46.8 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 219 600
46.9 Wydział Zarządzania i Ekonomii 43 400
46.10 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 131 500
47 Politechnika Koszalińska 370 500
47.1 Wydział Mechaniczny 214 300
47.2 Wydział Elektroniki 38 700
47.3 Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej 7 000
47.4 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 110 500
48 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 673 700
48.1 Wydział Architektury 349 900
48.2 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 105 700
48.3 Wydział Inżynierii Lądowej 480 000
48.4 Wydział Inżynierii Środowiska 356 200
48.5 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 344 400
48.6 Wydział Mechaniczny 955 400
48.7 Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego 82 100
49 Politechnika Lubelska 687 600
49.1 Wydział Elektryczny 292 300
49.2 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 146 000
49.3 Wydział Mechaniczny 195 200
49.4 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki 54 100
50 Politechnika Łódzka 4 480 300
50.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 223 900
50.2 Wydział Chemiczny 1 176 300
50.3 Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii 476 600
50.4 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 710 000
50.5 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 174 500
50.6 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 380 900
50.7 Wydział Mechaniczny 835 200
50.8 Wydział Organizacji i Zarządzania 27 700
50.9 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 376 400
50.10 Instytut Papiernictwa i Poligrafii 98 800
51 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 294 300
51.1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 156 900
51.2 Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 129 100
51.3 Wydział Zarządzania i Informatyki 8 300
52 Politechnika Opolska 400 400
52.1 Wydział Budownictwa 74 000
52.2 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 119 600
52.3 Wydział Mechaniczny 98 600
52.4 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 62 700
52.5 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 45 500
53 Politechnika Poznańska 3 301 000
53.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 289 700
53.2 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 583 200
53.3 Wydział Elektryczny 636 600
53.4 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 349 800
53.5 Wydział Technologii Chemicznej 463 800
53.6 Wydział Fizyki Technicznej 172 600
53.7 Instytut Matematyki 27 700
53.8 Wydział Architektury 76 900
53.9 Wydział Informatyki i Zarządzania 700 700
54 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 296 200
54.1 Wydział Mechaniczny 123 600
54.2 Wydział Nauczycielski 24 700
54.3 Wydział Transportu 79 400
54.4 Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia 68 500
55 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 789 703
55.1 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 283 500
55.2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 125 100
55.3 Wydział Chemiczny 168 000
55.4 Wydział Elektrotechniki i Informatyki 194 300
55.5 Wydział Zarządzania i Marketingu 18 800
56 Politechnika Szczecińska 1 905 100
56.1 Wydział Budownictwa i Architektury 184 700
56.2 Wydział Elektryczny 292 100
56.3 Wydział Mechaniczny 437 100
56.4 Wydział Techniki Morskiej 120 600
56.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 668 000
56.6 Instytut Fizyki 23 500
56.7 Wydział Informatyki 179 100
57 Politechnika Śląska w Gliwicach 5 379 600
57.1 Wydział Architektury 71 500
57.2 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1 067 400
57.3 Wydział Budownictwa 236 800
57.4 Wydział Chemiczny 707 900
57.5 Wydział Elektryczny 594 500
57.6 Wydział Górnictwa i Geologii 431 900
57.7 Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu 585 400
57.8 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 982 600
57.9 Wydział Matematyczno-Fizyczny 125 000
57.10 Wydział Mechaniczny Technologiczny 539 500
57.11 Wydział Organizacji i Zarządzania 37 100
58 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 346 200
58.1 Wydział Budownictwa Lądowego 66 500
58.2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 93 200
58.3 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 186 500
59 Politechnika Warszawska 8 504 400
59.1 Wydział Architektury 311 100
59.2 Wydział Chemiczny 1 043 700
59.3 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 307 300
59.4 Wydział Elektryczny 938 700
59.5 Wydział Geodezji i Kartografii 271 700
59.6 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 312 400
59.7 Wydział Inżynierii Lądowej 424 700
59.8 Wydział Inżynierii Materiałowej 563 600
59.9 Wydział Inżynierii Środowiska 439 400
59.10 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 667 600
59.11 Wydział Mechatroniki 608 300
59.12 Wydział Inżynierii Produkcji 378 900
59.13 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 393 100
59.14 Wydział Transportu 232 000
59.15 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 139 600
59.16 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 102 000
59.17 Kolegium Nauk Społecznych i Administracji 6 700
59.18 Wydział Fizyki 363 600
60 Politechnika Wrocławska 7 049 500
60.1 Wydział Architektury 290 100
60.2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 475 000
60.3 Wydział Chemiczny 1 675 200
60.4 Wydział Elektroniki 1 072 100
60.5 Wydział Elektryczny 685 500
60.6 Wydział Górniczy 133 500
60.7 Wydział Informatyki i Zarządzania 198 300
60.8 Wydział Inżynierii Środowiska 269 100
60.9 Wydział Mechaniczny 1 405 900
60.10 Wydział Mechaniczno-Energetyczny 440 200
60.11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki 404 600
61 Akademia Podlaska w Siedlcach 294 000
61.1 Wydział Chemiczno-Matematyczny 74 600
61.2 Wydział Rolniczy 209 400
61.3 Wydział Zarządzania 10 000
62 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2 034 600
62.1 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 196 800
62.2 Wydział Leśny 195 700
62.3 Wydział Ogrodniczy 342 900
62.4 Wydział Rolniczy 542 700
62.5 Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa 161 000
62.6 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 432 500
62.7 Wydział Technologii Żywności 163 000
63 Akademia Rolnicza w Lublinie 1 532 000
63.1 Wydział Ogrodniczy 233 100
63.2 Wydział Rolniczy 429 600
63.3 Wydział Techniki Rolniczej 236 500
63.4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 268 700
63.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 364 100
64 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 2 313 800
64.1 Wydział Leśny 238 800
64.2 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 86 400
64.3 Wydział Ogrodniczy 437 100
64.4 Wydział Rolniczy 596 300
64.5 Wydział Technologii Drewna 174 500
64.6 Wydział Technologii Żywności 396 800
64.7 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 383 900
65 Akademia Rolnicza w Szczecinie 841 200
65.1 Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 114 700
65.2 Wydział Rolniczy 309 400
65.3 Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności 227 900
65.4 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 189 200
66 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1 725 100
66.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 313 300
66.2 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 342 800
66.3 Wydział Rolniczy 607 200
66.4 Wydział Nauk o Żywności 173 100
66.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 288 700
67 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 748 200
67.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 69 900
67.2 Wydział Mechaniczny 72 100
67.3 Wydział Rolniczy 230 800
67.4 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 109 300
67.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 102 300
67.6 Wydział Zootechniczny 135 100
67.7 Instytut Matematyki i Fizyki 28 700
68 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 181 600
68.1 Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 188 800
68.2 Wydział Leśny 224 300
68.3 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska 369 800
68.4 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 482 100
68.5 Wydział Rolniczy 443 500
68.6 Wydział Technologii Drewna 99 100
68.7 Wydział Technologii Żywności 235 100
68.8 Wydział Inżynierii Produkcji 99 900
68.9 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 469 500
68.10 Wydział Nauk o Zwierzętach 322 900
68.11 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 246 600
69 Katolicki Uniwersytet Lubelski 494 403
69.1 Wydział Filozofii 57 600
69.2 Wydział Nauk Humanistycznych 64 000
69.3 Wydział Nauk Społecznych 114 000
69.4 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 49 600
69.5 Wydział Teologii 130 400
69.6 Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 3 300
69.7 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce 6 700
69.8 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 3 300
69.9 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną 3 300
69.10 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida 3 300
69.11 Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu 3 300
69.12 Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny 3 300
69.13 Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych 5 000
69.14 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 47 300
70 Uniwersytet Gdański 2 345 800
70.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 659 500
70.2 Wydział Chemii 557 900
70.3 Wydział Zarządzania 130 800
70.4 Wydział Ekonomiczny 194 500
70.5 Wydział Filologiczno-Historyczny 128 900
70.6 Wydział Matematyki i Fizyki 320 000
70.7 Wydział Nauk Społecznych 98 700
70.8 Wydział Prawa i Administracji 72 500
70.9 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 183 000
71 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 603 300
71.1 Wydział Biologii 536 000
71.2 Wydział Chemii 1 344 800
71.3 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 141 500
71.4 Wydział Historyczny 417 400
71.5 Wydział Matematyki i Informatyki 263 500
71.6 Wydział Neofilologii 261 500
71.7 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 300 200
71.8 Wydział Nauk Społecznych 442 300
71.9 Wydział Prawa i Administracji 108 000
71.10 Wydział Fizyki 662 100
71.11 Wydział Studiów Edukacyjnych 94 100
71.12 Biblioteka Uniwersytecka 11 200
71.13 Wydział Teologiczny 20 700
72 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 5 085 100
72.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 749 000
72.2 Wydział Chemii 626 900
72.3 Wydział Filologiczny 358 100
72.4 Wydział Filozoficzny 276 900
72.5 Wydział Historyczny 287 800
72.6 Wydział Matematyki i Fizyki 1 333 400
72.7 Wydział Prawa i Administracji 264 400
72.8 Biblioteka Jagiellońska 5 400
72.9 Instytut Polonijny 13 300
72.10 Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 72 900
72.11 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 80 300
72.12 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 16 700
73 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 176 400
73.1 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 13 900
73.2 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 15 100
73.3 Wydział Prawa Kanonicznego 7 800
73.4 Wydział Teologiczny 61 000
73.5 Wydział Nauk Humanistycznych 5 000
73.6 Wydział Prawa 13 600
73.7 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 60 000
74 Uniwersytet Łódzki 2 396 703
74.1 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 662 400
74.2 Wydział Filologiczny 96 200
74.3 Wydział Filozoficzno-Historyczny 48 500
74.4 Wydział Fizyki i Chemii 449 100
74.5 Wydział Nauk o Wychowaniu 17 200
74.6 Wydział Prawa i Administracji 94 500
74.7 Wydział Zarządzania 110 700
74.8 Wydział Matematyki 117 300
74.9 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 681 900
74.10 Wydział Nauk Geograficznych 118 900
75 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2 295 600
75.1 Wydział Artystyczny 10 000
75.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 623 900
75.3 Wydział Chemii 867 800
75.4 Wydział Ekonomiczny 50 000
75.5 Wydział Filozofii i Socjologii 36 000
75.6 Wydział Humanistyczny 107 700
75.7 Wydział Matematyki i Fizyki 330 300
75.8 Wydział Politologii 102 000
75.9 Wydział Prawa i Administracji 136 600
75.10 Wydział Pedagogiki i Psychologii 31 300
76 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 936 300
76.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 320 600
76.2 Wydział Humanistyczny 61 200
76.3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 476 900
76.4 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 84 000
76.5 Wydział Prawa i Administracji 67 400
76.6 Wydział Sztuk Pięknych 111 000
76.7 Wydział Matematyki i Informatyki 166 800
76.8 Wydział Nauk Historycznych 117 300
76.9 Wydział Chemii 477 400
76.10 Wydział Filologiczny 53 700
77 Uniwersytet Opolski 615 200
77.1 Wydział Ekonomiczny 39 400
77.2 Wydział Historyczno-Pedagogiczny 85 600
77.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 209 400
77.4 Wydział Teologiczny 42 500
77.5 Wydział Filologiczny 104 400
77.6 Wydział Przyrodniczo-Techniczny 127 200
77.7 Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji 6 700
78 Uniwersytet Szczeciński 536 200
78.1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 164 400
78.2 Wydział Humanistyczny 46 900
78.3 Wydział Matematyczno-Fizyczny 56 500
78.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 176 200
78.5 Wydział Prawa i Administracji 36 300
78.6 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 55 900
79 Uniwersytet Śląski w Katowicach 2 119 000
79.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 235 300
79.2 Wydział Filologiczny 228 800
79.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 716 400
79.4 Wydział Nauk Społecznych 75 900
79.5 Wydział Nauk o Ziemi 413 800
79.6 Wydział Prawa i Administracji 61 900
79.7 Wydział Pedagogiki i Psychologii 55 400
79.8 Wydział Radia i Telewizji 14 100
79.9 Wydział Techniki 283 000
79.10 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie 34 400
80 Uniwersytet w Białymstoku 583 100
80.1 Wydział Ekonomiczny 44 000
80.2 Wydział Prawa 25 700
80.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 19 700
80.4 Wydział Biologiczno-Chemiczny 287 400
80.5 Wydział Matematyczno-Fizyczny 143 800
80.6 Wydział Historyczno-Socjologiczny 24 900
80.7 Wydział Filologiczny 37 600
81 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 338 903
81.1 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 160 900
81.2 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 191 500
81.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 508 900
81.4 Wydział Nauki o Żywności 317 800
81.5 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 411 100
81.6 Wydział Zarządzania 58 800
81.7 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 312 500
81.8 Wydział Biologii 157 100
81.9 Wydział Humanistyczny 33 300
81.10 Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego 39 400
81.11 Wydział Nauk Technicznych 95 300
81.12 Wydział Teologii 15 600
81.13 Wydział Prawa i Administracji 10 000
81.14 Wydział Matematyki i Informatyki 26 700
82 Uniwersytet Warszawski 7 365 300
82.1 Wydział Biologii 875 700
82.2 Wydział Chemii 1 349 300
82.3 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 192 300
82.4 Wydział Fizyki 1 662 200
82.5 Wydział Filozofii i Socjologii 187 700
82.6 Wydział Geologii 294 800
82.7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 152 700
82.8 Wydział Historyczny 534 600
82.9 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 563 300
82.10 Wydział Neofilologii 122 100
82.11 Wydział Nauk Ekonomicznych 271 400
82.12 Wydział Pedagogiczny 126 200
82.13 Wydział Polonistyki 161 200
82.14 Wydział Psychologii 286 100
82.15 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 128 800
82.16 Wydział Prawa i Administracji 45 400
82.17 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 49 500
82.18 Wydział Zarządzania 115 900
82.19 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 8 000
82.20 Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 17 600
82.21 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 62 200
82.22 Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych 88 300
82.23 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 13 300
82.24 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 41 700
82.25 Centrum Europejskie 3 300
82.26 Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania 11 700
83 Uniwersytet Wrocławski 3 468 900
83.1 Wydział Filologiczny 140 500
83.2 Wydział Fizyki i Astronomii 535 600
83.3 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 222 300
83.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 936 900
83.5 Wydział Nauk Społecznych 72 300
83.6 Wydział Prawa i Administracji 73 300
83.7 Wydział Chemii 1 163 800
83.8 Wydział Matematyki i Informatyki 324 200
84 Uniwersytet Rzeszowski 175 100
84.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 134 600
84.2 Wydział Socjologiczno-Historyczny 20 500
84.3 Wydział Prawa i Administracji 3 300
84.4 Wydział Ekonomiczny 16 700
85 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 574 503
85.1 Wydział Artystyczny 5 000
85.2 Wydział Humanistyczny 36 000
85.3 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych 19 900
85.4 Wydział Nauk Ścisłych 104 400
85.5 Wydział Zarządzania 8 700
85.6 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 85 000
85.7 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 215 500
85.8 Wydział Mechaniczny 100 000
86 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 4 072 800
86.1 Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej 716 000
86.2 Wydział Cybernetyki 346 600
86.3 Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa 495 500
86.4 Wydział Mechaniczny 447 500
86.5 Wydział Elektroniki 644 200
86.6 Instytut Nauk Humanistycznych 51 100
86.7 Instytut Logistyki 49 800
86.8 Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia 159 000
86.9 Instytut Optoelektroniki 1 163 100
87 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 506 500
97.1 Wydział Mechaniczno-Elektryczny 234 000
97.2 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 217 000
97.3 Instytut Dowódczo-Sztabowy 55 500
88 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 542 300
89 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 57 200
90 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 160 000
91 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 232 900
92 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 179 000
93 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 11 600
93.1 Wydział Teologiczny 11 600
94 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 51 700
94.1 Wydział Filozoficzny 13 100
94.2 Wydział Historii Kościoła 18 400
94.3 Wydział Teologiczny 20 200
95 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 70 000
95.1 Centrum Badawcze 70 000
96 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 2 186 100
97 Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 2 043 900
98 Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 1 674 000
99 Instytut Historii PAN w Warszawie 2 119 700
100 Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 1 269 000
101 Instytut Psychologii PAN w Warszawie 453 500
102 Instytut Slawistyki PAN w Warszawie 976 900
103 Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie 1 373 000
104 Instytut Sztuki PAN w Warszawie 1 735 000
105 Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 550 500
106 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie 282 500
107 Zakład Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu 169 700
108 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN w Warszawie 85 300
109 Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie 1 066 300
110 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie 620 400
111 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie 464 400
112 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN w Warszawie 273 900
113 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie 1 298 700
114 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 902 600
115 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie 408 100
116 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 2 048 100
117 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 4 816 500
118 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 2 032 100
119 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 2 983 700
120 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 4 823 200
121 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN w Warszawie 6 212 500
122 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 2 913 900
123 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.Leszczyckiego PAN w Warszawie 1 734 400
124 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 836 100
125 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 932 900
126 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 664 000
127 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 1 088 000
128 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 1 071 600
129 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 1 574 300
130 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 1 969 600
131 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 571 400
132 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie 884 600
133 Centrum Badań Ekologicznych PAN 600 000
134 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 189 600
135 Zakład Biologii Wód im.Karola Starmacha PAN w Krakowie 254 600
136 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 533 300
137 Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu 221 700
138 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży 487 700
139 Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie 194 000
140 Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku 169 000
141 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 2 603 800
142 Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 973 100
143 Instutut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie 4 027 200
144 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L.Hirszfelda PAN we Wrocławiu 2 272 300
145 Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi 427 900
146 Zakład Amin Biogennych PAN w Łodzi 352 900
147 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 1 572 900
148 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN w Jabłonnej 1 371 300
149 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 1 782 100
150 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Wólce Kosowskiej 2 699 800
151 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 2 086 200
152 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 667 400
153 Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 804 900
154 Ogród Botaniczny PAN w Warszawie 366 900
155 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie 79 200
156 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Chybiu 146 000
157 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 894 300
158 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 4 541 700
159 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.Aleksandla Krupkowskiego PAN w Krakowie 1 166 700
160 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 2 508 000
161 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 852 800
162 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 4 268 100
163 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie 2 544 000
164 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 1 367 000
165 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 690 400
166 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 907 300
167 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 462 200
168 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 602 200
169 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 1 793 400
170 Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 1 301 800
171 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 788 200
172 Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie 1 079 000
173 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach 412 100
174 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 1 114 100
175 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 888 700
176 Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 565 600
177 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie 937 100
178 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo Badawczy w Poznaniu 629 300
179 Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 276 900
180 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 259 100
181 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie 166 700
182 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 233 700
183 Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie 566 100
184 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 482 100
185 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie 260 600
186 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie 251 900
187 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie 213 000
188 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie 4 886 700
189 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku - Świerku 3 203 800
190 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 269 300
191 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 601 500
192 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 132 300
193 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 1 738 700
194 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 474 700
195 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 2 080 300
196 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 3 345 200
197 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie 683 700
198 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie 2 275 300
199 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 1 405 100
200 Instytut Kardiologii w Warszawie 3 095 900
201 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 907 000
202 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 2 421 600
203 Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie 2 489 800
204 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 5 282 000
205 Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi 1 069 800
206 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 242 300
207 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 1 111 800
208 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 535 600
209 Instytut Reumatologiczny w Warszawie 936 100
210 Instytut Sportu w Warszawie 538 200
211 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 935 300
212 Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 205 500
213 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1 218 800
214 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 1 768 500
215 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 723 000
216 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 1 597 300
217 Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach 3 481 900
218 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 1 170 700
219 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu 4 699 200
220 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 1 420 700
221 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 2 882 600
222 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 3 113 500
223 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 1 254 500
224 Instytut Zootechniki w Krakowie 4 629 000
225 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 1 366 000
226 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 1 350 400
227 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 764 500
228 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 626 100
229 Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi 125 900
230 Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu 144 000
231 Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie 24 500
232 Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie 49 300
233 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 94 700
234 Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie 38 200
235 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi 63 100
236 Instytut Mleczarstwa w Warszawie 95 500
237 Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie 100 200
238 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie 69 000
239 Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Warszawie 51 100
240 Instytut Techniki Budowlanej W Warszawie 2 794 500
241 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 2 203 500
242 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 191 200
243 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie 399 700
244 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 665 600
245 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 1 633 900
246 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 407 100
247 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce 598 300
248 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 435 500
249 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi 127 400
250 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "METALPLAST" w Poznaniu 56 200
251 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie 255 200
252 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 539 200
253 Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu 158 500
254 Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 128 700
255 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "DETRANS" w Bytomiu 164 100
256 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "BELMATEX" w Bielsku-Białej 164 500
257 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów "REDOR" w Bielsku-Białej 171 000
258 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" w Warszawie 169 400
259 Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach 71 600
260 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "HYDROBUDOWA" w Warszawie 42 100
261 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET" w Warszawie 77 600
262 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie 54 800
263 Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie 56 800
264 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie 274 200
265 Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie 41 300
266 Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "KOPROTECH" w Warszawie 113 200
267 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR" w Warszawie 36 800
268 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach 44 000
269 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi 61 200
270 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach 21 400
271 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach 59 700
272 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "PREBOT" w Radomiu 24 300
273 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1 777 200
274 Instytut Metalurgii Żelaza im.Stanisława Staszica w Gliwicach 1 315 000
275 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" w Łodzi 305 800
276 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie 181 900
277 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 413 700
278 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 312 100
279 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM" w Toruniu 390 700
280 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 1 005 300
281 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 343 700
282 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 142 600
283 Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi 111 300
284 Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 283 600
285 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 966 600
286 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 1 057 400
287 Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 632 000
288 Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej 102 000
289 Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL" w Piastowie 151 800
290 Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi 95 500
291 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 367 800
292 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu 808 600
293 Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie 23 300
294 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" w Poznaniu 16 700
295 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 26 700
296 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 689 600
297 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 2 052 900
298 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 1 801 000
299 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA" w Kędzierzynie-Koźlu 1 352 500
300 Instytut Farmaceutyczny w Warszawie 782 000
301 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi 345 500
302 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach 308 500
303 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 397 300
304 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 613 200
305 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 1 260 600
306 Instytut Technologii Nafty w Krakowie 360 900
307 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku 158 300
308 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych "CEBEA" w Krakowie 58 700
309 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "SIARKOPOL" w Tarnobrzegu 79 500
310 Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie 140 800
311 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 10 700
312 Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu 176 400
313 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów "POLATOM" w Otwocku-Świerku 48 200
314 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu 60 700
315 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 3 185 100
316 Instytut Energetyki w Warszawie 1 883 200
317 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku 918 300
318 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie 478 000
319 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie 1 545 900
320 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 537 600
321 Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi 361 800
322 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "METROL" w Zielonej Górze 245 100
323 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL" w Katowicach 131 200
324 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABID" w Warszawie 230 100
325 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu 372 800
326 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej "ORAM" w Łodzi 56 700
327 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 3 903 100
328 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME w Warszawie 2 816 500
329 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej "ITAM" w Zabrzu 397 200
330 Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie 745 500
331 Instytut Łączności w Warszawie 2 825 000
332 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" w Warszawie 1 641 400
333 Instytut Maszyn Matematycznych IMM w Warszawie 96 200
334 Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie 272 800
335 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi 98 800
336 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu 95 000
337 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów "OBRUSN" w Toruniu 55 100
338 Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI w Warszawie 94 000
339 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 3 581 600
340 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 526 000
341 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 4 749 700
342 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG" w Katowicach 1 066 100
343 Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" w Gliwicach 1 025 200
344 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 1 042 100
345 Instytut Lotnictwa w Warszawie 3 354 200
346 Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu 549 700
347 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie 257 000
348 Centrum Techniki Okrętowej-Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku 432 800
349 Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 794 000
350 Instytut Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR-INSTYTUT" we Wrocławiu 250 400
351 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 1 052 600
352 Instytut Morski w Gdańsku 687 400
353 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 302 200
354 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" w Bielsku-Białej 208 800
355 Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 301 800
356 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" w Krakowie 107 800
357 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "BUDOKOP" w Mysłowicach 114 800
358 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni 186 500
359 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie 897 900
360 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie 766 800
361 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 180 600
362 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 1 335 500
363 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach 277 600
364 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 1 732 300
365 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 684 900
366 Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu 512 000
367 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych ""MORATEX"" w Łodzi 301 700
368 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku-Kamiennej 115 400
369 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 92 600
370 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 723 400
371 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 270 100
372 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku 470 000
373 Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby MPS w Warszawie 136 100
374 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle 66 400
375 Wojskowy Instytut Medyczny 1 009 800

 

2

ZARZĄDZENIE Nr 1/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 9 stycznia 2003 r.

w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642),  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r., przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, badań własnych szkół wyższych, kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działalności wspomagającej badania, wyodrębnia się środki finansowe w łącznej wysokości 677.030.000 zł.

§ 2.

Wyodrębnione środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się na:
1)    finansowanie  lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, w podziale na:
a)    badania własne szkół wyższych – w wysokości 156.073.000 zł,
b)    badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach specjalnych programów badawczych współfinansowanych w ramach programów wspólnotowych – w wysokości 225.759.000 zł,
c)    utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych – w wysokości 78.142.000 zł, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – w wysokości 56.000.000 zł,
d)    specjalne programy badawcze i sieci naukowe – w wysokości 36.000.000 zł, w tym udział w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącej prowadzenia wspólnych badań naukowych lub inwestycji służących potrzebom badań – w wysokości 2.045.000 zł,
2)    koszty realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – w wysokości 141.901.000  zł,
3)    działalność wspomagającą badania:
a)    prowadzoną przez ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej, obejmującą wykonywanie zadań własnych i działalność podległych im jednostek naukowych, Polską Akademię Nauk, obejmującą jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych oraz Polską Akademię Umiejętności, obejmującą jej potrzeby własne – w łącznej wysokości 28.327.000 zł,
b)    prace wspomagające przystępowanie do specjalnych programów badawczych lub realizowanie poszczególnych zadań w ramach tych programów –  w wysokości      8.500.000 zł,
4)    opłacanie składek członkowskich na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych – w  wysokości 2.328.000 zł.

§ 3.

W środkach finansowych, o których mowa w § 2 pkt 2, uwzględnia się środki finansowe w wysokości 10.408.830 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji kontynuowanych przez jednostki naukowe określone w załączniku do zarządzenia, którym przyznano dotacje celowe przed dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 1/2003
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 9 stycznia 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje kontynuowane w 2003 r.

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Kwota dotacji w zł
1
2
3
1
Akademia Ekonomiczna Kraków
4 000 000
2
Politechnika Lubelska
320 000
3
Instytut Geofizyki PAN
620 000
4
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
212 000
5
Akademia Rolnicza Lublin
2 000 000
6
Instytut Lotnictwa
111 000
7
Akademia Górniczo - Hutnicza
170 000
8
Politechnika Gdańska
170 000
9
Politechnika Krakowska
150 000
10
Politechnika Łódzka
150 000
11
Politechnika Śląska
300 000
12
Akademia Rolnicza Poznań
400 000
13
Uniwersytet Gdański
360 000
14
Uniwersytet Jagielloński
322 200
15
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
135 940
16
Uniwersytet Opolski
220 690
17
Uniwersytet Śląski
57 000
18
Instytut Genetyki Roślin PAN
710 000
3

ZARZĄDZNIE Nr 2/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.    Środki finansowe w łącznej wysokości 409.868.200 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej „zespołami”, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. działalności statutowej jednostek naukowych, w tym także współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych.

2.    Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 2/2003
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 10 stycznia 2003 r.

Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe w zł
1 2 3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 25 403 400
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 10 897 200
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 33 519 300
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 39 103 700
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 62 434 600
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 58 444 300
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 33 207 300
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 17 184 200
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 43 228 400
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 18 545 400
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 24 849 000
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 27 727 600
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 15 323 800


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK