GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 16 stycznia 2004 r.
Nr 1


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 1/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r.
 2. Nr 2/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.
 3. Nr 3/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej
 4. Nr 4/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 1/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.
 2. Nr 2/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie podziału między zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.1


UCHWAŁA Nr 1/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 15 stycznia 2004 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 355 670 200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 1/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

 
 
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2004 r., ustalone dla tych jednostek kategorie oraz wysokość przyznanej dotacji


Lp. Nazwa jednostki kategoria Kwota dotacji podmiotowej w zł
1 2 3 4
1 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2 24 500
2 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 2 33 100
3 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 2 32 900
4 Akademia Muzyczna w Krakowie 2 264 300
5 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 2 29 900
6 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 2 42 400
7 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 1 269 700
8 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
20 000
8.1 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 3 10 000
8.2 Wydział Wokalny 3 10 000
9 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
52 700
9.1 Wydział Architektury i Wzornictwa 3 52 700
10 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 3 30 000
11 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
255 500
11.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 89 900
11.2 Wydział Form Przemysłowych 3 94 000
11.3 Wydział Grafiki 3 11 400
11.4 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 60 200
12 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 3 40 000
13 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
148 400
13.1 Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 2 134 800
13.2 Wydział Edukacji Artystycznej 2 13 600
14 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
159 400
14.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 65 400
14.2 Wydział Grafiki 3 15 000
14.3 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 67 700
14.4 Wydział Wzornictwa Przemysłowego 4 11 300
15 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 3 17 800
16 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2 29 800
17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 4 285 700
18 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 267 700
19 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 5 42 300
20 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
627 900
20.1 Wydział Turystyki i Rekreacji 4 140 100
20.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 487 800
21 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
723 004
21.1 Wydział Rehabilitacji 3 184 000
21.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 509 000
21.3 Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego M 30 000
22 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
776 900
22.1 Wydział Wychowania Fizycznego 3 568 300
22.2 Wydział Fizjoterapii 3 208 600
23 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
1 588 500
23.1 Wydział Ekonomii 2 565 500
23.2 Wydział Zarządzania 1 1 023 000
24 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1 917 200
24.1 Wydział Towaroznawstwa 3 242 100
24.2 Wydział Ekonomii 2 563 900
24.3 Wydział Zarządzania 2 910 100
24.4 Wydział Finansów
201 100
25 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
2 084 000
25.1 Wydział Ekonomii 1 862 200
25.2 Wydział Towaroznawstwa 2 488 500
25.3 Wydział Zarządzania 2 733 300
26 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
3 310 800
26.1 Wydział Gospodarki Narodowej 1 1 124 000
26.2 Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 1 452 700
26.3 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
563 600

Instytut Chemii i Technologii Żywności 3

Instytut Nauk Ekonomicznych M
26.4 Wydział Zarządzania i Informatyki 1 1 170 500
27 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3 326 400
27.1 Kolegium Analiz Ekonomicznych 1 1 020 600
27.2 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2 371 500
27.3 Kolegium Gospodarki Światowej 1 701 700
27.4 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 1 531 400
27.5 Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych M 12 000
27.6 Kolegium Zarządzania i Finansów 2 689 200
28 Akademia Medyczna w Białymstoku
4 480 000
28.1 Wydział Farmaceutyczny 1 683 600
28.2 Wydział Lekarski 1 3 796 400
29 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
2 042 600
29.1 Wydział Farmaceutyczny 3 376 300
29.2 Wydział Lekarski 3 1 636 300
29.3 Wydział Nauk o Zdrowiu M 30 000
30 Akademia Medyczna w Gdańsku
4 983 200
30.1 Wydział Farmaceutyczny 2 660 800
30.2 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2 3 647 300
30.3 Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej 3 675 100
31 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
7 813 700
31.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 2 790 200
31.2 Wydział Lekarski w Katowicach 3 3 743 600
31.3 Wydział Lekarski w Zabrzu 2 3 219 900
31.4 Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach M 30 000
31.5 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu M 30 000
32 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 912 500
32.1 Wydział Farmaceutyczny 1 760 400
32.2 Wydział Lekarski 1 7 099 600
32.3 Wydział Ochrony Zdrowia 3 52 500
33 Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego
3 798 100
33.1 Wydział Farmaceutyczny 2 630 500
33.2 Wydział Lekarski 2 3 114 900
33.3 Wydział Pielęgniarski 3 52 700
34 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6 825 600
34.1 Wydział Lekarski 2 4 661 300
34.2 Wydział Wojskowo-Lekarski 2 466 700
34.3 Wydział Farmaceutyczny 3 629 400
34.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 456 300
34.5 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 3 466 700
34.6 Wydział Fizjoterapii 3 145 200
35 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6 029 700
35.1 Wydział Farmaceutyczny 3 785 500
35.2 Wydział Lekarski I 1 3 093 100
35.3 Wydział Lekarski II 2 2 069 100
35.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 82 000
36 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
3 112 400
36.1 Wydział Lekarski 2 2 485 300
36.2 Wydział Stomatologii 3 614 200
36.3 Wydział Pielęgniarski 5 12 900
37 Akademia Medyczna w Warszawie
8 339 900
37.1 I Wydział Lekarski 1 6 670 900
37.2 II Wydział Lekarski 2 1 006 400
37.3 Wydział Farmaceutyczny 3 610 700
37.4 Wydział Nauk o Zdrowiu M 51 900
38 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5 183 500
38.1 Wydział Farmaceutyczny 2 539 300
38.2 Wydział Lekarski 2 1 845 300
38.3 Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 1 2 731 600
38.4 Wydział Lekarsko-Stomatologiczny M 51 900
38.5 Wydział Zdrowia Publicznego 5 15 400
39 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2 1 550 200
40 Akademia Morska w Gdyni
1 164 100
40.1 Wydział Administracyjny 4 82 300
40.2 Wydział Elektryczny 3 402 000
40.3 Wydział Mechaniczny 3 374 900
40.4 Wydział Nawigacyjny 3 304 900
41 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
682 900
41.1 Wydział Mechaniczny 3 288 900
41.2 Wydział Nawigacyjny 4 289 300
41.3 Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu 3 104 700
42 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
613 400
42.1 Wydział Humanistyczny 3 88 000
42.2 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
439 400

Instytut Matematyki 3

Instytut Techniki 4

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3

Instytut Geografii 4

Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej 3

Katedra Fizyki 5

Katedra Kultury Fizycznej M
42.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 86 000
43 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
506 700
43.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
475 700

Instytut Chemii i Ochrony Środowiska 4

Instytut Fizyki 3

Instytut Matematyki i Informatyki 5

Instytut Edukacji Technicznej M
43.2 Wydział Pedagogiczny 3 31 000
44 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
1 087 000
44.1 Wydział Humanistyczny 3 76 800
44.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
905 900

Instytut Biologii 3

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 2

Instytut Geografii 2

Instytut Matematyki 4
44.3 Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu 3 39 300
44.4 Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim 3 40 000
44.5 Wydział Zarządzania i Administracji
25 000
45 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
902 000
45.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny
223 400

Instytut Biologii 4

Instytut Geografii 3
45.2 Wydział Humanistyczny 3 196 100
45.3 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 4 416 100
45.4 Wydział Pedagogiczny 3 66 400
46 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
363 700
46.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
363 700

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Geografii 3

Instytut Matematyki 3
47 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 3 100 000
48 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
25 314 230
48.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1 5 033 430
48.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 1 2 414 700
48.3 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 1 2 145 700
48.4 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 2 975 500
48.5 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1 2 752 800
48.6 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 2 2 686 000
48.7 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1 3 006 200
48.8 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 2 2 165 100
48.9 Wydział Metali Nieżelaznych 1 1 954 200
48.10 Wydział Odlewnictwa 2 822 400
48.11 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 2 565 400
48.12 Wydział Zarządzania 5 162 000
48.13 Wydział Matematyki Stosowanej 2 167 300
48.14 Wydział Nauk Społecznych Stosowanych M 17 000
48.15 Wydział Paliw i Energii 3 446 500
49 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
944 900
49.1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 2 510 400
49.2 Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 3 409 500
49.3 Wydział Zarządzania i Informatyki
25 000
50 Politechnika Białostocka
1 813 500
50.1 Wydział Informatyki 3 139 900
50.2 Wydział Architektury 3 115 800
50.3 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 488 600
50.4 Wydział Elektryczny 3 598 000
50.5 Wydział Mechaniczny 2 399 400
50.6 Wydział Zarządzania 4 71 800
51 Politechnika Częstochowska
4 776 604
51.1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 1 613 700
51.2 Wydział Elektryczny 3 548 000
51.3 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 1 1 888 400
51.4 Wydział Zarządzania 4 114 300
51.5 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 3 474 400
51.6 Wydział Budownictwa 3 137 800
52 Politechnika Gdańska
12 316 890
52.1 Wydział Architektury 3 342 700
52.2 Wydział Inżynierii Lądowej 2 461 100
52.3 Wydział Chemiczny 1 3 290 100
52.4 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 1 3 450 990
52.5 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 2 1 511 000
52.6 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 2 560 300
52.7 Wydział Mechaniczny 2 1 368 100
52.8 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 3 768 900
52.9 Wydział Zarządzania i Ekonomii 4 130 300
52.10 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 2 433 400
53 Politechnika Śląska w Gliwicach
18 247 690
53.1 Wydział Architektury 3 232 500
53.2 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1 3 781 690
53.3 Wydział Budownictwa 2 770 600
53.4 Wydział Chemiczny 2 2 271 200
53.5 Wydział Elektryczny 1 2 000 000
53.6 Wydział Górnictwa i Geologii 2 1 413 000
53.7 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 2 1 671 200
53.8 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1 3 300 000
53.9 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 402 300
53.10 Wydział Mechaniczny Technologiczny 1 1 758 600
53.11 Wydział Organizacji i Zarządzania 4 111 400
53.12 Wydział Transportu 3 535 200
54 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
1 144 800
54.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 220 800
54.2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 3 292 000
54.3 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 2 622 000
54.4 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
10 000
55 Politechnika Koszalińska
1 269 760
55.1 Wydział Mechaniczny 2 697 400
55.2 Wydział Elektroniki 3 190 860
55.3 Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej 3 22 000
55.4 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2 359 500
56 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8 660 400
56.1 Wydział Architektury 2 1 148 300
56.2 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 3 331 000
56.3 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 578 400
56.4 Wydział Inżynierii Środowiska 3 1 091 400
56.5 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2 1 121 700
56.6 Wydział Mechaniczny 1 3 127 200
56.7 Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
262 400

Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii M

Instytut Matematyki 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Modelowania Komputerowego 3
57 Politechnika Lubelska
2 255 004
57.1 Wydział Elektryczny 2 978 000
57.2 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 2 485 800
57.3 Wydział Mechaniczny 2 635 300
57.4 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
155 900

Katedra Ergonomii M

Instytut Fizyki 4

Katedra Matematyki Stosowanej 4

Katedra Metod i Technik Nauczania M

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką M

Katedra Podstaw Techniki 3

Katedra Zarządzania M

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa M
58 Politechnika Łódzka
14 786 500
58.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 728 500
58.2 Wydział Chemiczny 1 3 983 800
58.3 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 3 1 460 300
58.4 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 2 2 500 000
58.5 Wydział Fizyki Technicznej,Informatyki i Matematyki Stosowanej 4 561 700
58.6 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2 1 227 700
58.7 Wydział Mechaniczny 1 2 734 900
58.8 Wydział Organizacji i Zarządzania 5 83 200
58.9 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 3 1 191 600
58.10 Instytut Papiernictwa i Poligrafii 4 314 800
59 Politechnika Opolska
1 304 600
59.1 Wydział Budownictwa 2 250 400
59.2 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 3 375 000
59.3 Wydział Mechaniczny 2 333 700
59.4 Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 4 201 800
59.5 Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
25 000
59.6 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 4 118 700
60 Politechnika Poznańska
11 456 570
60.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 947 900
60.2 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 1 2 008 300
60.3 Wydział Elektryczny 1 2 130 000
60.4 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 2 1 288 400
60.5 Wydział Technologii Chemicznej 2 1 504 800
60.6 Wydział Fizyki Technicznej 3 555 400
60.7 Instytut Matematyki 4 89 000
60.8 Wydział Architektury 3 250 200
60.9 Wydział Informatyki i Zarządzania 1 2 682 570
61 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
951 600
61.1 Wydział Mechaniczny 3 402 100
61.2 Wydział Nauczycielski
79 100

Katedra Fizyki 4

Katedra Informatyki 4

Katedra Matematyki 5
61.3 Wydział Transportu 4 315 400
61.4 Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia 4 155 000
62 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2 552 300
62.1 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 2 929 100
62.2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 416 900
62.3 Wydział Chemiczny 3 514 800
62.4 Wydział Elektrotechniki i Informatyki 3 610 000
62.5 Wydział Zarządzania i Marketingu 3 81 500
63 Politechnika Szczecińska
6 343 204
63.1 Wydział Budownictwa i Architektury 2 609 700
63.2 Wydział Elektryczny 2 973 000
63.3 Wydział Mechaniczny 1 1 440 600
63.4 Wydział Techniki Morskiej 3 448 900
63.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 2 214 900
63.6 Instytut Fizyki 3 75 800
63.7 Instytut Matematyki 5 12 700
63.8 Wydział Informatyki 3 567 600
64 Politechnika Warszawska
28 416 440
64.1 Wydział Architektury 1 1 012 300
64.2 Wydział Chemiczny 1 3 445 500
64.3 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 4 631 640
64.4 Wydział Elektryczny 1 3 141 000
64.5 Wydział Geodezji i Kartografii 1 878 800
64.6 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 1 012 200
64.7 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 390 600
64.8 Wydział Inżynierii Materiałowej 1 1 947 900
64.9 Wydział Inżynierii Środowiska 3 1 346 200
64.10 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 2 202 600
64.11 Wydział Mechatroniki 1 2 018 400
64.12 Wydział Inżynierii Produkcji 1 1 232 800
64.13 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 1 1 310 900
64.14 Wydział Transportu 2 854 400
64.15 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 2 472 600
64.16 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 328 300
64.17 Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
20 000
64.18 Wydział Fizyki 3 1 170 300
65 Politechnika Wrocławska
22 888 700
65.1 Wydział Architektury 1 943 900
65.2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 1 1 545 500
65.3 Wydział Chemiczny 1 5 509 500
65.4 Wydział Elektroniki 2 3 398 400
65.5 Wydział Elektryczny 1 2 293 000
65.6 Wydział Górniczy 3 431 800
65.7 Wydział Informatyki i Zarządzania
620 400

Instytut Organizacji i Zarządzania 2

Zakład Systemów Informacyjnych 3

Wydziałowy Zakład Informatyki 4

Instytut Sterowania i Techniki Systemów 2
65.8 Wydział Inżynierii Środowiska 3 824 400
65.9 Wydział Mechaniczny 1 4 587 500
65.10 Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2 1 432 200
65.11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki 3 1 302 100
66 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2 659 500
66.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 4 227 400
66.2 Wydział Mechaniczny 3 234 600
66.3 Wydział Rolniczy 3 901 600
66.4 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 3 346 600
66.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 342 700
66.6 Wydział Zootechniczny 3 514 200
66.7 Instytut Matematyki i Fizyki 4 92 400
67 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 753 600
67.1 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 3 718 800
67.2 Wydział Leśny 3 688 000
67.3 Wydział Ogrodniczy 3 1 045 500
67.4 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 2 1 814 500
67.5 Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa 3 549 500
67.6 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 357 200
67.7 Wydział Technologii Żywności 2 580 100
68 Akademia Rolnicza w Lublinie
5 775 400
68.1 Wydział Ogrodniczy 3 764 600
68.2 Wydział Rolniczy 2 1 719 200
68.3 Wydział Inżynierii Produkcji 3 971 700
68.4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 105 800
68.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 1 214 100
69 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
7 630 900
69.1 Wydział Leśny 3 690 200
69.2 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 3 308 500
69.3 Wydział Ogrodniczy 2 1 343 700
69.4 Wydział Rolniczy 2 2 039 300
69.5 Wydział Technologii Drewna 3 642 400
69.6 Wydział Technologii Żywności 2 1 278 000
69.7 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 328 800
70 Akademia Podlaska w Siedlcach
1 245 700
70.1 Wydział Nauk Ścisłych 4 226 300
70.2 Wydział Rolniczy 3 989 400
70.3 Wydział Zarządzania
30 000
71 Akademia Rolnicza w Szczecinie
3 044 200
71.1 Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 2 415 100
71.2 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 175 300
71.3 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 2 705 400
71.4 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 2 748 400
72 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9 968 400
72.1 Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 2 586 600
72.2 Wydział Leśny 3 667 900
72.3 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska 2 1 231 400
72.4 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2 1 471 800
72.5 Wydział Rolniczy 3 1 252 500
72.6 Wydział Technologii Drewna 3 397 900
72.7 Wydział Inżynierii Produkcji 3 424 600
72.8 Wydział Technologii Żywności 2 788 600
72.9 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 523 400
72.10 Wydział Nauk o Zwierzętach 3 927 100
72.11 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 3 696 600
73 Akademia Rolnicza we Wrocławiu
5 686 000
73.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 3 963 300
73.2 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 3 1 022 600
73.3 Wydział Rolniczy 2 2 115 900
73.4 Wydział Nauk o Żywności 3 589 800
73.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 994 400
74 Uniwersytet w Białymstoku
1 850 400
74.1 Wydział Ekonomiczny 3 131 900
74.2 Wydział Prawa 4 77 100
74.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 59 000
74.4 Wydział Biologiczno-Chemiczny
932 300

Instytut Biologii 3

Instytut Chemii 2
74.5 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 462 700
74.6 Wydział Historyczno-Socjologiczny 2 74 700
74.7 Wydział Filologiczny 2 112 700
75 Uniwersytet Gdański
7 482 404
75.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 1 2 117 800
75.2 Wydział Chemii 1 1 856 900
75.3 Wydział Zarządzania 3 392 400
75.4 Wydział Ekonomiczny 2 598 200
75.5 Wydział Filologiczno-Historyczny 2 386 700
75.6 Wydział Matematyki i Fizyki 2 1 029 800
75.7 Wydział Nauk Społecznych 2 296 100
75.8 Wydział Prawa i Administracji 2 222 900
75.9 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG 1 581 600
76 Uniwersytet Śląski w Katowicach
6 758 000
76.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 3 753 200
76.2 Wydział Filologiczny 1 725 900
76.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
2 280 500

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 1

Instytut Matematyki 2
76.4 Wydział Nauk Społecznych 2 232 600
76.5 Wydział Nauk o Ziemi 2 1 331 500
76.6 Wydział Prawa i Administracji 2 190 400
76.7 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 166 300
76.8 Wydział Radia i Telewizji 2 42 300
76.9 Wydział Techniki
900 300

Instytut Fizyki i Chemii Metali 3

Katedra Materiałoznawstwa 3

Instytut Informatyki 3
76.10 Wydział Teologiczny 3 55 000
76.11 Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 3 80 000
77 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16 458 900
77.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 3 652 100
77.2 Wydział Chemii 2 2 149 300
77.3 Wydział Filologiczny 1 1 149 100
77.4 Wydział Filozoficzny 1 872 300
77.5 Wydział Historyczny 1 927 700
77.6 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 4 329 100
77.7 Wydział Prawa i Administracji 2 813 100
77.8 Biblioteka Jagiellońska 3 16 200
77.9 Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych M 221 000
77.10 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2 241 000
77.11 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
90 000
77.12 Wydział Biotechnologii
1 998 000
78 Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 535 800
78.1 Wydział Filozofii 1 181 400
78.2 Wydział Nauk Humanistycznych 2 195 100
78.3 Wydział Nauk Społecznych
354 000

Instytut Socjologii M

Instytut Pedagogiki M

Instytut Ekonomii M

Instytut Psychologii 1
78.4 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 3 148 900
78.5 Wydział Teologii 1 410 900
78.6 Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym M 10 000
78.7 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce M 20 000
78.8 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim M 10 000
78.9 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną M 10 000
78.10 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida M 10 000
78.11 Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu M 10 000
78.12 Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny M 10 000
78.13 Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych M 15 000
78.14 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 4 150 500
79 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7 498 104
79.1 Wydział Artystyczny M 30 000
79.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 1 991 900
79.3 Wydział Chemii 1 2 941 800
79.4 Wydział Ekonomiczny 5 149 900
79.5 Wydział Filozofii i Socjologii 2 108 000
79.6 Wydział Humanistyczny 2 323 100
79.7 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 1 063 000
79.8 Wydział Politologii 2 313 700
79.9 Wydział Prawa i Administracji 1 482 900
79.10 Wydział Pedagogiki i Psychologii 3 93 800
80 Uniwersytet Łódzki
7 775 000
80.1 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 1 2 181 200
80.2 Wydział Filologiczny 2 293 600
80.3 Wydział Filozoficzno-Historyczny 3 157 600
80.4 Wydział Fizyki i Chemii
1 472 100

Instytut Fizyki 2

Instytut Chemii 2
80.5 Wydział Nauk o Wychowaniu 3 57 700
80.6 Wydział Prawa i Administracji 2 290 500
80.7 Wydział Zarządzania 2 340 500
80.8 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
50 000
80.9 Wydział Matematyki 3 377 400
80.10 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2 2 176 300
80.11 Wydział Nauk Geograficznych 3 378 100
81 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7 994 500
81.1 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 3 575 800
81.2 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2 655 800
81.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 610 800
81.4 Wydział Nauki o Żywności 3 1 151 000
81.5 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2 1 366 400
81.6 Wydział Zarządzania 4 176 300
81.7 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 1 1 247 200
81.8 Wydział Biologii 3 499 400
81.9 Wydział Humanistyczny 3 99 800
81.10 Wydział Matematyki i Informatyki 4 107 000
81.11 Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego 2 118 100
81.12 Wydział Nauk Technicznych 3 310 000
81.13 Wydział Teologii 2 46 900
81.13 Wydział Prawa i Administracji
30 000
82 Uniwersytet Opolski
1 952 800
82.1 Wydział Ekonomiczny 4 118 200
82.2 Wydział Historyczno-Pedagogiczny 2 263 700
82.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
652 500

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Matematyki i Informatyki 3
82.4 Wydział Teologiczny 1 134 000
82.5 Wydział Filologiczny 1 335 800
82.6 Wydział Przyrodniczo-Techniczny
428 600

Katedra Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej 3

Katedra Inżynierii Procesowej 5

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi 3

Katedra Technologii M

Katedra Inżynierii Rolniczej i Środowiska


Katedra Biosystematyki 3
82.7 Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
20 000
83 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15 068 600
83.1 Wydział Biologii 2 1 732 700
83.2 Wydział Chemii 1 4 590 800
83.3 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1 449 900
83.4 Wydział Historyczny 1 1 314 700
83.5 Wydział Matematyki i Informatyki 1 882 000
83.6 Wydział Neofilologii 1 823 700
83.7 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 2 954 200
83.8 Wydział Nauk Społecznych 1 1 393 400
83.9 Wydział Prawa i Administracji 3 324 100
83.10 Wydział Fizyki 2 2 130 900
83.11 Wydział Studiów Edukacyjnych 1 296 500
83.12 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 3 33 600
83.13 Wydział Teologiczny 2 62 100
83.14 Collegium Europaeum Gnesnense M 30 000
83.15 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 3 50 000
84 Uniwersytet Rzeszowski
553 700
84.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
432 300

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Matematyki 3

Instytut Techniki 3

Instytut Biotechnologii 3

Katedra Biosystematyki 3
84.2 Wydział Socjologiczno-Historyczny 2 61 400
84.3 Wydział Ekonomii
50 000
84.4 Wydział Prawa
10 000
85 Uniwersytet Szczeciński
1 690 300
85.1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 505 400
85.2 Wydział Humanistyczny 3 146 700
85.3 Wydział Matematyczno-Fizyczny 4 192 400
85.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 3 566 500
85.5 Wydział Prawa i Administracji 2 111 600
85.6 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 3 167 700
86 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6 329 800
86.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
1 027 700

Instytut Geografii 2

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej 3

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska 3
86.2 Wydział Humanistyczny 2 193 600
86.3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2 1 534 900
86.4 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3 251 900
86.5 Wydział Prawa i Administracji 1 212 300
86.6 Wydział Sztuk Pięknych 2 333 000
86.7 Wydział Matematyki i Informatyki 1 558 800
86.8 Wydział Nauk Historycznych 1 373 800
86.9 Wydział Chemii 1 1 598 600
86.10 Biblioteka Uniwersytecka M 35 000
86.11 Wydział Filologiczny 2 165 200
86.12 Wydział Teologiczny 3 45 000
87 Uniwersytet Warszawski
24 151 404
87.1 Wydział Biologii 1 2 990 200
87.2 Wydział Chemii 1 4 598 800
87.3 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2 591 400
87.4 Wydział Fizyki 1 5 369 800
87.5 Wydział Filozofii i Socjologii 1 591 400
87.6 Wydział Geologii 2 945 800
87.7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2 493 800
87.8 Wydział Historyczny 1 1 701 700
87.9 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 1 884 900
87.10 Wydział Neofilologii 2 372 200
87.11 Wydział Nauk Ekonomicznych 1 918 000
87.12 Wydział Pedagogiczny 1 397 500
87.13 Wydział Polonistyki 1 524 600
87.14 Wydział Psychologii 1 905 400
87.15 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 2 396 100
87.16 Wydział Prawa i Administracji 5 136 300
87.17 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 2 148 400
87.18 Wydział Zarządzania 2 356 400
87.19 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 3 24 000
87.20 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 3 200 200
87.21 Instytut Studiów Społecznych M 265 000
87.22 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej M 49 000
87.23 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 1 192 600
87.24 Centrum Europejskie M 10 000
87.25 Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania M 35 000
87.26 Instytut Ameryk i Europy M 52 900
88 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
568 600
88.1 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 3 41 700
88.2 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 2 45 200
88.3 Wydział Prawa Kanonicznego 4 30 600
88.4 Wydział Teologiczny 1 192 000
88.5 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 3 193 200
88.6 Wydział Nauk Humanistycznych M 15 000
88.7 Wydział Prawa M 40 900
88.8 Wydział Teologiczny w Radomiu M 10 000
89 Uniwersytet Wrocławski
11 225 600
89.1 Wydział Filologiczny 2 426 600
89.2 Wydział Fizyki i Astronomii 2 1 723 900
89.3 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 1 700 100
89.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 2 3 148 300

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej 2

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 3

Instytut Genetyki i Mikrobiologii 2

Instytut Nauk Geologicznych 2

Instytut Zoologiczny 2

Muzeum Przyrodnicze 2

Ogród Botaniczny 2

Katedra Antropologii 2

Instytut Biologii Roślin 2
89.5 Wydział Nauk Społecznych 2 22 100
89.6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 4 219 800
89.7 Wydział Chemii 1 3 900 000
89.8 Wydział Matematyki i Informatyki 1 1 084 800
90 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
1 897 100
90.1 Wydział Artystyczny M 15 000
90.2 Wydział Humanistyczny 2 111 900
90.3 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych 2 59 700
90.4 Wydział Nauk Ścisłych 3 357 300
90.5 Wydział Zarządzania
26 000
90.6 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 276 500
90.7 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 721 000
90.8 Wydział Mechaniczny 2 329 700
91 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
13 063 800
91.1 Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej 2 2 270 700
91.2 Wydział Cybernetyki 3 1 039 700
91.3 Wydział Mechatroniki 1 1 646 800
91.4 Wydział Mechaniczny 1 1 487 200
91.5 Wydział Elektroniki 1 2 141 100
91.6 Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki 3 611 500
91.7 Instytut Optoelektroniki 1 3 866 800
92 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 572 300
92.1 Wydział Mechaniczno-Elektryczny 2 742 000
92.2 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 2 688 100
92.3 Instytut Dowódczo-Sztabowy 4 142 200
93 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2 1 719 900
94 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 4 146 800
95 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 3 493 400
96 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 3 480 000
97 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 2 738 800
98 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
34 900
98.1 Wydział Teologiczny 3 34 900
99 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
155 000
99.1 Wydział Filozoficzny 2 39 200
99.2 Wydział Teologiczny 2 60 700
99.3 Wydział Historii Kościoła 2 55 100
100 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 3 250 100
101 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
221 900

Centrum Badawcze 3 221 900
102 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
50 000

Wydział Psychologii 3 50 000
103 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 1 7 374 900
104 Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 1 6 888 900
105 Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 1 5 878 000
106 Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 2 1 734 200
107 Instytut Historii PAN w Warszawie 1 7 153 300
108 Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 1 4 280 600
109 Instytut Psychologii PAN w Warszawie 1 1 696 900
110 Instytut Slawistyki PAN w Warszawie 1 3 301 700
111 Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie 1 4 627 800
112 Instytut Sztuki PAN w Warszawie 1 5 853 300
113 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie M 952 200
114 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN w Warszawie M 287 600
115 Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie M 192 000
116 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie 2 1 470 900
117 Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie 1 3 690 800
118 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie 1 2 023 400
119 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN w Warszawie 3 821 600
120 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie 1 4 392 300
121 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 1 3 077 500
122 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie 1 1 391 400
123 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 1 6 983 500
124 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 1 16 423 100
125 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 2 16 662 500
126 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 1 6 808 500
127 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 1 10 173 700
128 Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym 3 2 685 100
129 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 1 16 457 300
130 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN w Warszawie 1 20 919 200
131 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 2 3 505 900
132 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 2 3 626 800
133 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 1 9 821 000
134 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie 1 5 846 800
135 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 2 5 072 900
136 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 2 6 352 000
137 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 2 2 839 300
138 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 1 2 813 000
139 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie 2 2 852 300
140 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 1 3 138 800
141 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 3 485 200
142 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie M 2 730 400
143 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 1 2 345 700
144 Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu M 752 600
145 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży M 1 644 200
146 Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie M 658 400
147 Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku M 620 000
148 Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN w Łodzi 3 2 466 800
149 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 1 9 778 600
150 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 1 3 709 100
151 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu 2 7 682 800
152 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie 2 13 498 800
153 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 1 6 073 600
154 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 1 2 581 600
155 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN w Jabłonnie 1 4 031 100
156 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 1 6 023 800
157 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 1 7 577 200
158 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 1 8 086 500
159 Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie 3 1 079 500
160 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie M 60 000
161 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 1 2 574 800
162 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Chybiu M 412 200
163 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 1 2 930 300
164 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 1 14 850 100
165 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie 1 3 933 700
166 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1 8 265 600
167 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 2 2 398 400
168 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 6 117 100
169 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 1 14 151 200
170 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie 1 8 423 000
171 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 2 2 990 100
172 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 1 4 527 300
173 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 3 1 885 400
174 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 2 1 523 300
175 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 1 5 900 000
176 Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 1 4 546 540
177 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 6 269 680
178 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach 2 1 307 400
179 Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie 1 3 757 300
180 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 1 3 540 200
181 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 2 2 930 700
182 Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 3 1 884 000
183 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
4 358 400
184 Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 2 872 100
185 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie M 561 800
186 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo Badawczy w Poznaniu 1 2 121 200
187 Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie M 787 700
188 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2 816 200
189 Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie M 1 907 900
190 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie 2 797 900
191 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie 3 639 000
192 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 1 1 847 600
193 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie 2 973 800
194 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku 2 10 924 200
195 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 4 412 800
196 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 3 960 000
197 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 3 1 876 400
198 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 3 1 718 300
199 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 3 3 737 900
200 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 2 7 090 500
201 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 2 3 026 700
202 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 1 5 997 600
203 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 3 15 098 500
204 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 3 692 400
205 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 1 1 778 800
206 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 1 7 382 800
207 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 2 4 784 000
208 Instytut Kardiologii w Warszawie 2 11 412 100
209 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 3 3 754 000
210 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 2 8 525 500
211 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 1 10 590 800
212 Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 2 2 618 500
213 Instytut Sportu w Warszawie 3 1 753 500
214 Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie 3 2 855 800
215 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie 2 2 597 400
216 Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie 2 7 635 200
217 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu 2 14 943 800
218 Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie - w likwidacji

219 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu M 363 800
220 Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi M 338 900
221 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi M 205 700
222 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 1 6 255 800
223 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie - w likwidacji

224 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 1 11 639 300
225 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 2 4 245 800
226 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 3 3 835 700
227 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 3 3 390 900
228 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 2 4 132 400
229 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1 4 238 500
230 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 2 5 277 700
231 Instytut Mleczarstwa M 324 700
232 Instytut Ochrony Roślin 1 6 466 300
233 Instytut Przemysłu Cukrowniczego M 283 000
234 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 1 2 843 200
235 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich 3 1 626 900
236 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 2 9 178 900
237 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 2 9 619 400
238 Instytut Zootechniki 2 13 895 900
239 Morski Instytut Rybacki 2 4 466 900
240 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUDOWA w Warszawie 4 137 000
241 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi 3 414 400
242 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET w Warszawie 4 252 500
243 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Poznaniu 3 182 900
244 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 2 600 000
245 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie 4 178 300
246 Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie 4 184 700
247 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie 2 1 302 000
248 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie 3 892 200
249 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 2 3 425 100
250 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 3 1 759 900
251 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 2 2 198 200
252 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 2 5 316 200
253 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 2 1 324 700
254 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie 3 830 200
255 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1 9 120 600
256 Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu 3 522 400
257 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 1 7 200 200
258 Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 3 418 600
259 Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH w Warszawie 4 368 300
260 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu 3 533 900
261 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi 4 199 100
262 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach 4 69 600
263 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX w Bielsku-Białej 3 538 600
264 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej 3 556 400
265 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie 3 551 300
266 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR w Warszawie 4 119 600
267 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych PREBOT w Radomiu 5 79 100
268 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce 2 1 946 600
269 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 2 1 416 900
270 Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowiacach 3 232 900
271 Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej 4 315 300
272 Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie M 76 000
273 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie 2 601 200
274 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 3 446 700
275 Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi 3 343 600
276 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 2 1 367 000
277 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 2 1 031 100
278 Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 3 871 000
279 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 3 2 968 800
280 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1 6 043 500
281 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach 1 4 471 700
282 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 2 3 539 200
283 Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie 4 466 600
284 Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi 4 295 400
285 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM w Toruniu 2 1 812 000
286 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 2 3 321 900
287 Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 3 1 979 500
288 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w Łodzi 1 1 039 700
289 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 4 1 129 800
290 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu 3 2 655 000
291 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 2 1 135 900
292 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL w Poznaniu M 55 700
293 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie M 86 100
294 Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie M 427 000
295 Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu M 535 000
296 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2 2 256 400
297 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 2 6 171 200
298 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach 3 945 200
299 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 2 6 735 700
300 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA w Kędzierzynie-Koźlu 2 4 423 200
301 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 3 1 217 300
302 Instytut Farmaceutyczny w Warszawie 2 2 552 300
303 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 3 1 878 700
304 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 3 3 862 200
305 Instytut Technologii Nafty w Krakowie 3 1 105 700
306 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi 2 1 127 700
307 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie 4 178 000
308 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku M 149 100
309 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu M 184 000
310 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku 3 484 900
311 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego SIARKOPOL w Tarnpbrzegu 5 241 100
312 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu M 32 500
313 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach M 411 000
314 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach 5 52 300
315 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 3 1 680 000
316 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie M 770 000
317 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu M 1 170 000
318 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 1 10 335 300
319 Instytut Energetyki w Warszawie 2 6 177 000
320 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku 2 3 000 000
321 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie 2 1 593 000
322 Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi 3 1 135 000
323 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM w Łodzi M 178 000
324 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu M 52 300
325 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze 3 769 000
326 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie 2 5 080 000
327 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu 4 301 000
328 Instytut Łączności w Warszawie 1 8 956 000
329 Instytut Maszyn Matematycznych IMM w Warszawie 3 305 000
330 Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie 3 864 700
331 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 2 1 261 000
332 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 1 12 374 000
333 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 1 8 930 000
334 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 2 2 365 000
335 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi 3 313 300
336 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN w Toruniu 4 174 700
337 Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI w Warszawie 4 298 100
338 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie 2 5 205 000
339 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach 2 3 375 500
340 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach 2 3 463 000
341 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie 3 847 200
342 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku 3 1 458 400
343 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 1 12 141 200
344 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 1 1 833 400
345 Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 3 2 568 000
346 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 2 3 527 300
347 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu 3 837 400
348 Instytut Lotnictwa w Warszawie 2 10 626 700
349 Instytut Morski w Gdańsku 3 2 120 200
350 Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu 2 1 882 700
351 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 3 998 500
352 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego BUDOKOP w Mysłowicach M 350 000
353 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie 4 366 500
354 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej 3 707 700
355 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 1 15 909 600
356 Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 3 1 025 700
357 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku 1 664 900
358 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach 2 903 400
359 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle 4 170 200
360 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie 2 585 300
361 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi 3 905 000
362 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku 3 1 409 900
363 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 3 277 900
364 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 2 4 320 800
365 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 1 6 103 500
366 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie 1 3 182 300
367 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie 1 2 713 900
368 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 2 2 218 300
369 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 1 3 575 200
370 Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie 3 408 200
371 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu 2 1 655 800
372 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 3 2 170 100
373 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 3 810 200
2


UCHWAŁA Nr 2/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 24 838 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 2/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.


Lp. Nazwa jednostki naukowej Tytuł SPUB Wysokość dofinansowania w zł
1 2 3 4
1 Uniwersytet Warszawski Ośrodek Badań Archeologicznych w Novae koszty utrzymania bazy archeologicznej w Novae - Bułgaria 97 000
2 Uniwersytet Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej koszty badań archeologicznych i prac rekonstrukcyjnych oraz konserwatorskich prowadzonych w pięciu krajach Bliskiego Wschodu 1 347 700
3 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN koszty utrzymania Laboratorium Krystalizacji 362 000
4 Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium w Las Campanas, Chile 394 800
5 Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów koszty utrzymania Warszawskiego Cyklotronu Ciężkich Jonów 810 000
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej koszty utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI i EPN Radioteleskopy 32 m i 15 m 459 800
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej koszty utrzymania krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) 330 000
8 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny koszty utrzymania Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze 111 600
9 Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii koszty utrzymania K/H "OCEANOGRAF-2" 180 000
10 Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii koszty utrzymania Stacji Morskiej w Helu 160 000
11 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 200 000
12 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 200 000
13 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 200 000
14 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 200 000
15 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych koszty utrzymania herbarium i kolekcji zoologicznej Muzem Przyrodniczego 90 000
16 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych koszty utrzymania kolekcji ryb kopalnych 50 000
17 Instytut Geofizyki PAN koszty utrzymania Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie 1 790 400
18 Instytut Dendrologii PAN koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Kórnickim 200 000
19 Instytut Oceanologii PAN koszty utrzymania i eksploatacji statku badawczego "OCEANIA" 2 370 000
20 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 170 000
21 Muzeum i Instytut Zoologii PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 200 000
22 Zakład Badania Ssaków PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 92 000
23 Zakład Biologii Antarktyki PAN koszty utrzymania stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce 2 300 000
24 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN koszty utrzymania Ośrodka Hodowli Zwierząt Zmodyfikowanych Genetycznie - Zwierzętarni IMDIK PAN 700 000
25 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach koszty utrzymania Centralnej Zwierzętarni Doświadczalnej ŚAM 600 000
26 Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego -CZRB PAN 860 000
27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny koszty utrzymania ARRBORETUM w Rogowie 190 000
28 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Leśny koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnym w Zielonce 190 000
29 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN koszty utrzymania unikatowego urządzenia badawczego "Ośrodek kierowania rozrodu i chowu ryb ciepłolubnych" 170 000
30 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie koszty ochrony zasobów genetycznych konika polskiego i bydła polskiego czerwonego 250 000
31 Morski Instytut Rybacki koszty utrzymania statku naukowo-badawczego "Baltica" 1 800 000
32 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego koszty utrzymania kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych i drożdży jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu 220 000
33 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych koszty utrzymania Środowiskowego Centrum Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn 254 100
34 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica koszty utrzymania urządzenia Gleeble 3800 symulującego procesy odlewania oraz obróbki cieplno-mechanicznej stali i stopów metali nieżelaznych 470 000
35 Instytut Spawalnictwa koszty utrzymania stanowiska badawczego wyposażonego w spawalniczy laser gazowy dużej mocy 403 000
36 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej koszty utrzymania zespołu akceleratorów i napromienników gamma służących badaniom z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej 991 000
37 Instytut Energii Atomowej koszty utrzymania Laboratorium Badań Materiałów Aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych 771 500
38 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego koszty utrzymania unikatowego kompleksu badawczy Plasma - Focus PF - 1000 202 800
39 Instytut Technologii Elektronowej koszty utrzymania Krajowego Centrum Mikro- i Nanotechnologii Krzemowej 1 150 000
40 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT koszty utrzymania Środowiskowego terenowego laboratorium pomiarowego maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego 80 000
41 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii koszty utrzymania Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach 190 000
42 Centrum Badań Kosmicznych PAN koszty utrzymania obserwatorium astrogeodynamicznego CBK PAN w Borowcu 340 000
43 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy koszty utrzymania basenu badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO ZBR 1 007 000
44 Instytut Geodezji i Kartografii koszty utrzymania obserwatorium geodezyjno geofizycznego IGiK w Borowej Górze 300 000
45 Instytut Morski koszty eksploatacji i utrzymania statku badawczego Doktor Lubecki i kutra hydrograficznego Imoros 494 700
46 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej koszty utrzymania obserwatorium satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych 150 000
47 Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Stacji IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych 276 100
48 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej koszty utrzymania Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych 463 0003


UCHWAŁA Nr 3/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 41 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym będącym jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2004 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik
do uchwały Nr 3/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2004 r.

Lp. Nazwa jednostki naukowej Wysokość dofinansowania w zł
1 2 3
I.
Koszty łączności zagranicznej z siecią GÉANT
1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 11 000 000
II Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych i międzynarodowych
2 Politechnika Białostocka 447 000
3 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 326 000
4 Politechnika Częstochowska 248 000
5 Politechnika Gdańska 1 244 500
6 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 231 000
7 Politechnika Koszalińska 49 000
8 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 687 000
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 398 000
10 Politechnika Łódzka 1 031 000
11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 148 000
12 Uniwersytet Opolski 276 000
13 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 664 000
14 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 67 000
15 Politechnika Radomska 209 000
16 Politechnika Rzeszowska 188 000
17 Politechnika Szczecińska 502 000
18 Politechnika Śląska w Gliwicach 1 123 500
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 832 500
20 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie 2 329 000
21 Politechnika Wrocławska 1 216 500
22 Uniwersytet Zielonogórski 283 000
III. Koszty utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej
23 Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 5 474 000
24 Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 1 709 000
25 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet 2 750 000
26 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 3 604 000
27 Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 1 963 0004


UCHWAŁA Nr 4/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3 507 055 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004 – 2007 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2004 r. –  1 789 235 zł,
w 2005 r. –     865 440 zł,
w 2006 r. –     772 040 zł,
w 2007 r. –       80 340 zł.
 1. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 390 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Jednostkom naukowym, które w ramach 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 375 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

W uchwale Nr 44/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych ( Dz. Urz. MN i KBN Nr 14, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 wyrazy „390 000 zł” zastępuje się wyrazami „ 360 000 zł”,
 2. w załaczniku Nr 2 do uchwały skreśla się Lp 10.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 4/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2004
4
2005
5
2006
6
2007
7
2004-2007
8
5.PR
1 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Budowa systemu decyzyjnego umożliwiającego ocenę opłacalności stosowania roślin do oczyszczania gleb i osadów dennych z metali ciężkich
Akronim: PHYTODEC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-1999-00024 (Kontynuacja)
19 080 - - - 19 080
2 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Odnowa europejskich terenów w miastach i środowisku przemysłowym
Akronim: RESCUE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2001-00068 (Rozszerzenie zadań; Refundacja)
7 465 - - - 7 465
3 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie Otwarta platforma systemowa do implementacji usług mobilnych
Akronim: TU AMO
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37895
799 850 - - - 799 850
MSN
4 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach Przyspieszenie transferu technologii uprawy, przechowywania i marketingu cebuli 30 000 47 000 48 000 - 125 000
5 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Bezpieczna żywność (kontynuacja) 30 000 30 000 30 000 - 90 000
6 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu Interakcje pomiędzy roślinnymi i syntetycznymi lekami. Korzyści i zagrożenia 160 000 100 000 142 000 - 402 000
7 Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska Misja Historyczna przy Max-Planck-Institut fur Geschichte 80 340 160 940 160 940 80 340 482 560
8 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie ASTRO-PF 173 500 172 500 172 500 - 518 500
COST
9 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu COST 532 - Materiały kompozytowe do regeneracji ślizgowych elementów maszyn. 198 000 162 000 138 000 - 498 000
10 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska COST P8 - Opracowanie nowych fotoizomeryzujących materiałów polimerowych na bazie karbazolu do zastosowań optycznych. 125 000 85 000 75 000 - 285 000
IAEA
11 Instytut Energii Atomowej w Otwocku - Świerku Korozja aluminiowych koszulek wypalonego paliwa reaktorów badawczych w wodzie (basenów przechowawczych wypalonego paliwa) 166 000 108 000 5 600 - 279 600Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach 6.PR Mobility Kolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo
Akronim: CONFERAIL
2 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 6.PR Priorytet I Zastosowanie mioblastów i komórek szpiku dla regeneracji mięśnia sercowego
Akronim: MYOBLST THERAPY
3 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 6.PR Mobility Krakowskie konferencje i szkoły fizyki cząstek
Akronim: CPPCS
4 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Mobility Polska sieć centrów informacji dla mobilnych naukowców
Akronim: PL-MOC NETWORK
5 Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie 6.PR Mobility Opracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych
Akronim: Dev-CPPS
6 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Oddziału w Poznaniu) 6.PR SME Rolnicze budynki inwentarskie jako źródła energii
Akronim: AGRIENERGY
7 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 6.PR Priorytet III Wzmacnianie współpracy sektorów spożywczych krajów kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej w celu podniesienia poziomu uczestnictwa w 6. PR
Akronim: FOODLINK
8 Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR NEST Otrzymanie i zastosowanie metalo-receptorów jako detektorów spektroskopowych
Akronim: PROTSENS
9 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet II Łączenie Europy Centralnej i Środkowej w ramach priorytetu IST w 6. Programie Ramowym
Akronim: CEENET6
10 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR Priorytet III Rozwój systemów kontroli opartych na prognozowaniu rozmytym i sieciach neuronowych (STRP)
Akronim: NEUROFUZZYREGULATION
11 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Priorytet VII Między Bałtykiem, Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym. Migracje, wielokulturowość i integracja wczesnych społeczeństw europejskich
Akronim: EUROPEAN MELTING POT
12 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 6.PR Priorytet IV Wsparcie dla rozwoju i wykorzystania aplikacji Galileo w Polsce i innych krajów przystępujących do UE
Akronim: GALILEOAPP
13 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR SSA Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce
Akronim: SURUZZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 4/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym lub kosztów ponownego przygotowania wniosków


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 6.PR Priorytet V Wykrywanie śladowych ilości substancji toksycznych w płodach rolnych w celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa
Akronim: TRACE-QS
2 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 6.PR Mobility Europejski okrągły stół badań zanieczyszczonych miejsc
Akronim: EPOLLSITES
3 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach 6.PR Mobility Kolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo
Akronim: RAILTRAINEE
4 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach 6.PR Mobility Kolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo
Akronim: RAILSFER
5 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach 6.PR Mobility Kolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo
Akronim: WHEELCONF
6 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 6.PR Mobility (Bio)makrocząsteczki – struktura i funkcja
Akronim: BIOMACRO
7 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 6.PR Infrastructures Projekt udoskonalenia detekcji lekkich cząstek naładowanych i fragmentów w badaniach spektroskopii, dynamiki i termodynamiki jądrowej w ramach wspólnego międzynarodowego przedsięwzięcia przeznaczonego do realizacji w programie ramowym Unii Europejskiej
Akronim: EURONS
8 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 6.PR Mobility Przygotowanie materiałów polimerowych do badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
Akronim: MICROTEM
9 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 6.PR Priorytet IV Modularna awionika w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa
Akronim: MASCA
10 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 6.PR Priorytet III Układy nano pełniące funkcje w medycynie, wyżywieniu i w zdrowiu
Akronim: NANOFUNCTION
11 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 6.PR Priorytet III Maksymalne osiągi makrocząsteczek poprzez kontrolę struktury molekularnej i realistyczne parametry przetwórstwa
Akronim: MACRO PROCESS
12 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 6.PR Priorytet III Wytworzenie i opracowanie wielofunkcyjnych biodegradowalnych materiałów do zastosowań agrotechnicznych i pakowania żywności
Akronim: MULTIBIOAGROMATERIAL
13 Instytut Problemów Jądrowych im. A Sołtana w Otwocku-Świerku 6.PR Mobility Szkolenie początkujących naukowców w dziedzinach cząstek elementarnych, jąder i jonów
Akronim: RENI
14 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 6.PR Priorytet III Materiały wysokiej przewodności cieplnej w zastosowaniu do chłodzenia systemów elektronicznych
Akronim: HeatConMater
15 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 6.PR SME Metodologia oceny (system kwalifikowania i program użytkowy) dla celów doboru płynów obróbkowych (PO) stanowiących małe zagrożenie dla warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowej
Akronim: MWF-Select
16 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Priorytet VII Demokratyczne zarządzanie sieciowe w Europie
Akronim: DEMONETGOV
17 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 6.PR Priorytet VI Zrównoważony rozwój nowych i zaawansowanych technologii energetycznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w krajach bałkańskich
Akronim: SUDET
18 Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewaldzkiego PAN w Gdańsku 6.PR Priorytet IV Zastosowanie materiałów inteligentnych do podnoszenia niezawodności statków powietrznych
Akronim: ARTIMA
19 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 6.PR Priorytet III Innowacyjna technologia w budownictwie podziemnym
Akronim: TUNCONSTRUCT
20 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 6.PR Mobility Wysokie ciśnienia – trzeci wymiar w badaniach materiałowych
Akronim: PRESS-3D
21 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 6.PR Priorytet VI Ekonomiczny i środowiskowy sondaż zagospodarowania pozyskiwanego drewna w Europie
Akronim: ENSURE
22 Instytut Uprawy, Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach 6.PR SSP Programy rolno środowiskowe: narzędzia ich oceny i symulacja efektów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych
Akronim: AGRI-tool
23 Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej 6.PR SME System ochrony przed wywracaniem się samochodów ciężarowych
Akronim: ROLLCONTROL
24 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla Oddziału Morskiego w Gdyni) 6.PR Priorytet VI Europejski atlas wiatru II
Akronim: EWAII
25 Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 6.PR Mobility Rola akustyki w rozwiązywaniu problemów naukowych i poprawianiu warunków życia codziennego
Akronim: ASTELI5


ZARZĄDZENIE Nr 1/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 5 stycznia 2004 r.

w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz.335) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642) oraz art. 85 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391,  Nr 65, poz. 594,  Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r., przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, badań własnych szkół wyższych, kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działalności wspomagającej badania, wyodrębnia się środki finansowe w łącznej wysokości 698.882.500 zł.

§ 2.

Wyodrębnione środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się na:
 1. finansowanie  lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, w podziale na:
 1. badania własne szkół wyższych – w wysokości 57.454.000 zł,
 2. badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach specjalnych  programów badawczych współfinansowanych w ramach programów wspólnotowych – w wysokości 181.277.000 zł,
 3. utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych – w wysokości 88.411.500 zł, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – w wysokości 63.673.000 zł,
 4. specjalne programy badawcze i sieci naukowe – w wysokości 46.000.000 zł, w tym udział w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącej prowadzenia wspólnych badań naukowych lub inwestycji służących potrzebom badań – w wysokości 1.936.900 zł,
 1. koszty realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych - w wysokości  287.600.000  zł,
 2. działalność wspomagającą badania:
 1. prowadzoną przez ministrów i kierowników centralnych organów   administracji rządowej, obejmującą wykonywanie zadań własnych i działalność podległych im jednostek naukowych oraz Polską Akademię Nauk, obejmującą jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych – w łącznej wysokości 30.000.000 zł,
 2. prace wspomagające przystępowanie do specjalnych programów badawczych lub realizowanie poszczególnych zadań w ramach tych programów –  w wysokości 5.440.000 zł,
 1. opłacanie składek członkowskich na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych – w    wysokości 2.700.000 zł.

§ 3.

W środkach finansowych, o których mowa w § 2 pkt 2, uwzględnia się:
 1. środki finansowe w wysokości 73.069.800 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji budowlanych  kontynuowanych przez jednostki naukowe określone w załączniku do zarządzenia, którym przyznano dotacje celowe przed  dniem 1 stycznia 2004 r.,
 2. środki finansowe w wysokości 30 000 000 zł,  z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej, w tym na inwestycję  realizowaną przez Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego (ICM UW) -   „Biblioteka Wirtualna Nauki”,  któremu przyznano dotację celową przed dniem 1 stycznia 2004 r. -  w wysokości 500 000 zł.
 3. środki finansowe w wysokości 47 600 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 1/2004
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 5 stycznia 2004 r.Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano w 2003 r.środki finansowe na inwestycje kontynuowane w 2004 r.

Lp. Nazwa jednostki naukowej Kwota dotacji w zł
1 2 3
1 Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa 1 150 000
2 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź 757 000
3 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, Warszawa 700 000
4 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 590 000
5 Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa 750 000
6 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 117 000
7 Instytut Energetyki, Warszawa 620 000
8 Instytut Łączności, Warszawa 300 000
9 Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 554 000
10 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 200 000
11 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2 350 000
12 Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa 360 000
13 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa 933 000
14 Instytut Włókien Chemicznych, Łódź 350 000
15 Politechnika Krakowska, Kraków, Wydział Mechaniczny 145 000
16 Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny 300 000
17 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2 066 000
18 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny 9 000 000
19 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 6 000 000
20 Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, Instytut Oceanografii 11 000 000
21 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań ,Wydział Neofilologii, Filologii Polskiej i Klasycznej 4 500 000
22 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Wydział Chemii 950 000
23 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 3 500 000
24 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny 1 384 000
25 Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 4 750 000
26 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 5 063 800
27 Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 000 000
28 Uniwersytet Wrocławski, wydział Matematyki i Informatyki 7 000 000
29 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny 3 600 000
30 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Instytut Optoelektroniki 1 400 000
31 Wojskowy OBR Służby MPS, Warszawa 1 680 0006


ZARZĄDZENIE Nr 2/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) oraz w związku z art. 85 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r., Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Środki finansowe w łącznej wysokości 1 356 715 000 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. działalności statutowej jednostek naukowych, w tym także współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prowadzonych przez jednostki naukowe międzynarodowych studiów doktoranckich.
 2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

 1. Środki finansowe w łącznej wysokości 446 974 157 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie w 2004 r. projektów badawczych.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:
 1. nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 51 853 750 zł;
 2. nauk przyrodniczych - w wysokości 183 376 770 zł;
 3. nauk technicznych - w wysokości 211 743 637 zł.
 1. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

 1. Środki finansowe w łącznej wysokości 193 147 427 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 r. projektów celowych.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:
 1. nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości  331 250 zł;
 2. nauk przyrodniczych - w wysokości  4 458 230 zł;
 3. nauk technicznych - w wysokości  188 357 947 zł.
 1. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Środki finansowe w łącznej wysokości 17 390 000  zł przydziela się Zespołowi do Spraw Działalności Wspomagającej Badania, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. działalności wspomagającej badania podmiotów działających na rzecz nauki, w tym na dofinansowanie zadań Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie – w wysokości 1.063.000 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr  2/2004
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.


 
Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. działalności statutowej jednostek naukowych


Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe w zł
1 2 3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 84 870 500
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 36 442 000
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 112 725 700
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 130 820 600
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 205 130 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 194 515 200
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 112 938 900
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 56 606 700
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 141 894 600
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 61 005 900
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 82 432 200
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 87 042 800
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 50 289 900Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2/2004
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2004 r. projektów badawczych

Lp. Zespół Komitetu Zobowiązania z lat poprzednich w zł Środki na nowe projekty zamawiane i projekty badawcze w zł Razem kolumny 3 i 4 w zł
1 2 3 4 5
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 10 634 287 6 167 000 16 801 287
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 8 564 426 5 317 000 13 881 426
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 14 593 030 6 578 007 21 171 037
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 27 478 682 21 002 511 48 481 193
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 69 590 306 21 701 000 91 291 306
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 28 771 271 14 833 000 43 604 271
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 14 908 329 8 831 000 23 739 329
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 36 242 541 23 213 000 59 455 541
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 23 155 624 11 490 000 34 645 624
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 10 451 753 7 325 000 17 776 753
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 16 716 388 11 560 000 28 276 388
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 24 567 867 10 168 000 34 735 867
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 5 322 995 3 795 000 9 117 995
14 Zespół Interdyscyplinarny (I-15) 3 996 140 0 3 996 140
15 Razem 294 993 639 151 980 518 446 974 157Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr  2/2004
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 15 stycznia 2004 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. projektów celowych

Lp. Zespół Komitetu Zobowiązania z lat poprzednich w zł Środki na zadania nowe w 2004 r. w zł Razem kolumna 3 i kolumna 4 w zł
1 2 3 4 5
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 0 0 -
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 331 250 0 331 250
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 0 0 -
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 0 0 -
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 754 580 345 000 1 099 580
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 2 513 400 845 250 3 358 650
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 4 388 550 3 723 125 8 111 675
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 32 811 396 14 078 116 46 889 512
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 8 936 950 1 504 798 10 441 748
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 3 904 973 2 865 570 6 770 543
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 17 780 085 4 685 790 22 465 875
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 20 778 096 4 536 806 25 314 902
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 56 663 784 10 033 644 66 697 428
14 Zespół ds. Regionalnych Strategii Innowacji 1 416 264 250 000 1 666 264
15 Razem 150 279 328 42 868 099 193 147 427Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 42,00 zł + VAT, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 4,00 zł (VAT 0,0%)


BACK