ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 36/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 7 listopada 2002 r.

Załącznik
do uchwały Nr 15/2002

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustalone dla tych jednostek kategorie oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w 2002 r.

Ze względu na dużą objętość plików załącznik dostępny jest w trzech następujących formatach:
  • HTML (strona internetowa - 312 KB)
  • DOC (dokument MS Word - 247 KB)
  • RTF (Rich Text Format - 390 KB)BACK