ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Wykaz dyscyplin naukowych według klasyfikacji KBN

01 - nauki filozoficzne
02 - nauki teologiczne
03 - nauki filologiczne
04 - nauki o sztukach pięknych
05 - psychologia
06 - pedagogika
07 - nauki historyczne
08 - socjologia
09 - nauka o polityce
10 - organizacja i zarządzanie
11 - nauki prawne
12 - ekonomia
13 - nauki wojskowe
14 - bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
15 - geografia
16 - geologia
17 - geofizyka
18 - oceanologia
19 - geodezja i kartografia
20 - biologia
21 - nauki medyczne
22 - nauki farmaceutyczne
23 - nauki weterynaryjne
24 - matematyka
25 - fizyka
26 - nauki chemiczne
27 - astronomia
28 - informatyka
29 - architektura i urbanistyka
30 - budownictwo
31 - automatyka i robotyka
32 - elektronika
33 - biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
34 - elektrotechnika
35 - telekomunikacja
36 - górnictwo i geologia inżynierska
37 - inżynieria materiałowa
38 - metalurgia
39 - inżynieria i ochrona środowiska
40 - inżynieria chemiczna
41 - technologia chemiczna
42 - włókiennictwo
43 - mechanika
44 - budowa i eksploatacja maszyn
45 - transport
46 - technologia drewna
47 - towaroznawstwo
48 - agrotechnika
49 - technika rolnicza
50 - melioracje wodne
51 - ogrodnictwo
52 - rybactwo
53 - technologia żywności
54 - zootechnika
55 - nauki leśne
56 - medycyna
57 - biologia medyczna
58 - pielęgniarstwo
59 - stomatologia
60 - nauki kultury fizycznej
61 - energetyka
62 - technika nawigacji

Ostatnia modyfikacja: 25 września 2001 rokuBACK