ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Dokumenty dotyczące Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, KBN, oraz badań naukowycho Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych (1998-2002).
o Dokumenty i akty prawne o Ministerstwie Nauki i Informatyzacji oraz o Komitecie Badań Naukowych
o Dokumenty o jednostkach badawczo-rozwojowych
o Finansowanie badań naukowych - dokumenty
o Projekt ustawy o informatyzacji działalności administracji publicznej
o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną


Ostatnia modyfikacja: 9 października 2002 rokuBACK