ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną

Zespół ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną za 2001 rok - wyróżnieni  w 2002 roku

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących nagród Premiera proszę zwracać się do pana Andrzeja Skrzypczaka, radcy Prezesa Rady Ministrów (KPRM, tel. (+22)-694-64-87).

Ostatnia modyfikacja: 8 sierpnia 2002 rokuBACK