ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Projekt ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej

 .
oProjekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (12.03.2003)

oProjekt ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej (15.11.2002)

oProjekt ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej (30.09.2002)

oProjekt ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej (14.08.2002)
 

 .
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2003 r.


BACK