ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53


ZESPÓŁ
DO SPRAW NAGRÓD
PREZESA RADY MINISTRÓW

L A U R E A C I

nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne
oraz działalność naukową i naukowo-techniczną za 2001 rok - wyróżnieni

w 2002 roku.

I. Za wybitny dorobek naukowy:

 1. prof. dr hab. med. Andrzej JANUSZEWICZ - medycyna - Instytut Kardiologii w Warszawie.
 2. prof. dr hab. Marian MIKOŁAJCZYK -chemia - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Członek rzeczywisty PAN.
 3. prof. dr hab. med. Jerzy OSTROWSKI - medycyna, biologia molekularna - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 4. prof. dr hab. Janusz PAJEWSKI -historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Aleksander PEŁCZYŃSKI - matematyka - Instytut Matematyczny PAN w Warszawie. Członek rzeczywisty PAN.
 6. prof. dr hab. Lucjan SOBCZYK - fizykochemia - Uniwersytet Wrocławski. Członek rzeczywisty PAN.
II. Za wybitne osiągnięcie naukowe:
 1. dr hab. Andrzej DĄBRÓWKA -literaturoznawstwo - Instytut Badań Literackich PAN.
 2. prof. dr hab. Maria DUDZIKOWA -pedagogika-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. prof. dr hab. Tadeusz Marek KRYGOWSKI -chemia - Uniwersytet Warszawski.
 4. prof. dr Piotr SŁONIMSKI - genetyka - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Członek zagraniczny PAN.
 5. prof. dr hab. Maciej ŻYLICZ - biologia molekularna -Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
III. Za rozprawy habilitacyjne:
 1. dr hab. med. Stefan CHŁOPICKI z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. dr hab. Jerzy KRUK z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. dr hab. Mirosław PIOTROWSKI z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 4. dr hab. Andrzej PITRUS z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. dr hab. Piotr SKURSKI z Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. dr hab. Alicja WĘGRZYN z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
 7. dr hab. Aleksander Filip ŻARNECKI z Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. dr hab. Piotr ŻMIGRODZKI z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

IV. Za rozprawy doktorskie:

 1. dr Michał ACHMATOWICZ z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
 2. dr Natalia ALEKSIUN z Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. dr Katarzyna BALBUZA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. dr Stanisława BAZAN-SOCHA z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. dr Piotr BERNATOWICZ z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
 6. dr inż. Agnieszka GUBERNAT z Akademii Górniczo-Hutniczej.
 7. dr med. Anna JAKUBOWSKA z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 8. dr Jacek JAWORSKI z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.
 9. dr med. Michał KIDAWA z Akademii Medycznej w Łodzi.
 10. dr Stanisław KLUZA ze Szkoły Głównej Handlowej.
 11. dr Jacek KŁOS z Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. dr med. Marcin KURZYNA z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
 13. dr med. Małgorzata KUŹLAN - PAWLACZYK z Akademii Medycznej w Poznaniu.
 14. dr Eliza KWIATKOWSKA z Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Akademii Medycznej w Poznaniu.
 15. dr Maciej LORENC z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 16. dr inż. Tomasz MOSKALEWICZ z Akademii Górniczo-Hutniczej.
 17. dr Joanna PIĄTKOWSKA-MAŁECKA z Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. dr Nina PÓŁTORAK z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. dr med. Konrad REJDAK z Akademii Medycznej w Lublinie.
 20. dr med. Marcin RÓŻALSKI z Akademii Medycznej w Łodzi.
 21. dr Grzegorz SĘK z Politechniki Wrocławskiej.
 22. dr Monika SZCZOT z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 23. dr Piotr ŚNIADY z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. dr Janusz TABOREK z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 25. dr Stanisław TOKARZEWSKI z Akademii Rolniczej w Lublinie.
 26. dr Alicja WANAT z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
V. Za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne (kolejność wg kategorii nagród).
 1. Zespół pod kierownictwem dr hab. med. Jarosława DESZCZYŃSKIEGO - Akademia Medyczna w Warszawie i Politechnika Warszawska.
 2. Zespół pod kierownictwem dr hab. inż. Andrzeja GARDZILEWICZA - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
 3. Zespół pod kierownictwem dr inż. Tadeusza KNYCHA - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 4. Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Czesława KOŹMIŃSKIEGO - Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 5. Zespół pod kierownictwem mgr Teresy SIKORY - Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
 6. Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Edwarda CHLEBUSA -Politechnika Wrocławska.
 7. Zespół pod kierownictwem dr inż. Henryka KARCZA - Politechnika Wrocławska.
 8. Zespół pod kierownictwem dr inż. Kazimierza GRABASA - Politechnika Wrocławska.

 
Sekretarz Zespołu

Andrzej SKRZYPCZAK

Przewodniczący Zespołu

prof. dr hab. inż. Kazimierz THIEL


 
 

Ostatnia modyfikacja: 4 pażdziernika 2002 rokuBACK