ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Projekt ustawy o finansowaniu nauki

(wcześniejsza wersja projektu ustawy z 14 listopada 2002 r.)

 
Warszawa, 2002-11-14
         Minister Nauki
        Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych
       Michał Kleiber
 
 
 

Szanowni Państwo,
 

          Przedstawiam projekt ustawy o finansowaniu nauki, który po przeprowadzeniu kilkuetapowych konsultacji ze środowiskiem naukowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

          Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy w terminie do dnia 30 listopada 2002 r. do Departamentu Prawnego urzędu Komitetu Badań Naukowych lub na adres internetowy ds.sekretariat@kbn.gov.pl.
 
 

Minister Nauki

/-/ Michał Kleiber

 

Projekt ustawy o finansowaniu nauki (2002.11.14)
Uzasadnienie (2002.11.14)
 


Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2002 rokuBACK