ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Projekt ustawy o finansowaniu nauki

Warszawa, 3 lipca 2003
Minister Nauki
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych
Michał Kleiber


Szanowni Państwo,

Przedstawiam nowy tekst projektu ustawy o finansowaniu nauki, wraz z uzasadnieniem, który po przeprowadzeniu ostatniego etapu konsultacji ze środowiskiem naukowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten został równocześnie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji oraz Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w celu dokonania oceny skutków regulacji.

Przedmiotem obecnego etapu konsultacji, jest nowa wersja projektu ustawy, uwzględniająca wyniki dotychczasowych konsultacji, opinii i dyskusji środowiskowych, uchwał instytucji naukowych i partnerów społecznych.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy w terminie do dnia 25 lipca 2003 r. do Departamentu Prawnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, lub na adres internetowy dp@mnii.gov.pl  Po zakończeniu konsultacji projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i do dalszego postępowania legislacyjnego.
Minister Nauki

/-/ Michał Kleiber


Omówienie uwarunkowań dotyczących projektowanej ustawy można znaleźć w artykule prof. M. Kleibera "Finansowanie nauki -  kto, komu, za co?"Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 15 stycznia 2003 r.
(list ministra, projekt i uzasadnienie)
Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 14 listopada 2002 r.
(list ministra, projekt i uzasadnienie)


Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2003 roku


BACK