KBN ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Dokumenty zespołów KBN

Sekretarze zespołów

 
X-NN  
H-01 Zespół Nauk Humanistycznych
H-02 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych
P-03 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii
P-04 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska
P-05 Zespół Nauk Medycznych
P-06 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych
T-07 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury
T-08 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej
T-09 Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
T-10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii
T-11 Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji 
T-12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2002 r.

BACK