ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 2/2001

Spis treści:

1. Inny Słowacki: przezwyciężenie dydaktycznego stereotypu
2. Falsyfikat świeci
3. Historia średniowiecznej Litwy pisana od nowa
4. "Kiedy samorząd nie ma racji..."
5. Kultura społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?
6. Zaprogramowane samobójstwa
7. Globalna ekspresja genów
8. Znaczenie metabolizmu aminokwasów w regulacji glukoneogenezy w warunkach normy oraz zaburzeń funkcji nerek
9. Rośliny potrafią się bronić
10. Sukces reprodukcyjny nornicy rudej ma wielu ojców
11. Czarnobyl w kościach zwierząt
12. Gen p53 a rak
13. Niebezpieczne grzyby
14. Czynniki ryzyka demencji wieku podeszłego
15. Zdrowsze karpie
16. Kubek mleka prosto od klaczy
17. Komfortowe światło dzienne
18. Architektura wsi
19. Parki biznesu
20. Małopalne wagony kolejowe
21. Polimerowe ciała


BACK