ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 10/2001

Spis treści:
 1. Księga złoczyńców
 2. Konflikt a struktura społeczna
 3. Dochody ludności chłopskiej w okresie transformacji
 4. Nowy narybek
 5. Niezwykłość kwazikryształów
 6. Wytrzymalsze aluminium
 7. Modyfikacja w modyfikacji
 8. Badanie próbek środowiskowych
 9. Badanie widm oscylacyjnych i procesu tunelowania
 10. Metody polimeryzacji a materiały polimerowe
 11. Katalizatory dla lekkich parafin
 12. Fluoryzacyjny polimer
 13. Nowe materiały optyczne
 14. Potrzebne testy na obecność krwi
 15. Urządzenie do mieszania
 16. Ciepło przy gruncie
 17. Gorący temat
 18. System ekspertowy do optymalizacji oscylatorów
 19. Rozdział zasobów a preferencje decydenta
 20. Wiedza bazy danych
 21. Wspomaganie decyzji w medycynie
 22. Iły plioceńskie rejonu Warszawy
BACK