ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 11/2001

Spis treści:
 1. Dowcip - rzecz do zbadania
 2. Wizjonerzy i ich wizje
 3. Edukacja dorosłych
 4. Przywiązanie do marki - jak kupujemy pralkę i...polityka?
 5. Aparat policyjny w Królestwie Polskim
 6. Katalog periodyków Śląskich
 7. Prawo karne Hiszpanii a standardy międzynarodowe
 8. Prawo własności a ochrona środowiska
 9. Swobodny przepływ towarów a prawo o nieuczciwej konkurencji
 10. Potrzebna skuteczna informacja
 11. Rating - pomoc w ocenie rynku ubezpieczeniowego
 12. Więcej czy mniej kredytów?
 13. Ile warta jest firma?
 14. Konkurencyjność polskich firm
 15. Nowy marketing
 16. System jakości - dobry sposób na konkurencję
 17. Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej w latach dziewięćdziesiątych
 18. Zabytki sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej
 19. Społeczeństwo obywatelskie a nierówności społeczne
 20. Sytuacja społeczna Dolnego Śląska


BACK