ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 1(13)/2002

Spis treści:

 1. XIV-wieczna Pieta z Ostródy

 2. Analiza rzeźby może przynieść odpowiedź na szersze problemy dotyczące środowisk artystycznych i  formowania się nowej ekspresji artystycznej dla potrzeb kameralnej rzeźby dewocyjnej
 3. "Butnik" czy szewc? - dziecięce słowotwórstwo

 4. Dzieci bardzo wcześnie odkrywają reguły słowotwórcze i zaczynają je stosować, co może stanowić podstawę do myślenia o sposobach stymulowania rozwoju językowego dzieci
 5. Ekstremizm polityczny jako zjawisko psychologiczne

 6. To cechy mentalności społeczno-politycznej, a nie osobowościowe decydują o  przynależności do ugrupowań ekstremistycznych politycznie. Można więc zapobiegać takim postawom poprzez odpowiednie programy edukacyjne
 7. Reformacja Północy

 8. Dzieje Reformacji w krajach skandynawskich są u nas prawie nieznane. Badania, których celem było ukazanie różnic i podobieństw w rozwoju luteranizmu w Danii, Norwegii i Szwecji, miały na gruncie polskich nauk historycznych charakter zgoła pionierski.
 9. Religie u schyłku I Rzeczypospolitej

 10. Ostatni tom opracowania "Mniejszości religijne i narodowe w Polsce w drugiej połowie XVIII w." wraz z poprzednimi dwoma tomami stanowi kompletne zestawienie ośrodków kultu religijnego poszczególnych religii i wyznań w Rzeczpospolitej
 11. Feromony i ultradźwięki - sposób na komunikację

 12. Feromony pełnią nie tylko funkcję komunikacyjną pomiędzy samicą i samcem, ale także pobudzają agresywne zachowanie samic
 13. Pocałunek śmierci

 14. Poznanie mechanizmów wiodących do samobójczej śmierci (apoptozy) zakażonych monocytów poszerzy możliwości diagnostyczne i terapeutyczne uogólnionych zakażeń bakteryjnych
 15. Leczenie ubytków w chrząstce stawowej

 16. Przeszczep własnych komórek chrzęstnych daje dobre rezultaty głównie u ludzi młodych, u których nie ma  jeszcze zmian degeneracyjnych związanym z wiekiem. Problemu tego można by uniknąć, gdyby udało się stosować komórki chrzęstne pobierane ze zwłok
 17. Regulacja energetyczna człowieka

 18. Leptyna i neuropeptyd Y tworzą układ sprzężenia zwrotnego czuwającego nad gospodarką energetyczną człowieka
 19. Geny a zawał serca

 20. Wykrywanie predyspozycji genetycznych do występowania miażdżycy będzie mogło w przyszłości służyć opracowaniu doskonalszej strategii zapobiegania chorobie wieńcowej
 21. Zwężenie krtani

 22. Patologiczne bądź pooperacyjne zwężanie krtani - części drogi oddechowej - w skrajnych przypadkach może prowadzić do uduszenia. Żeby temu zapobiec konieczne staje się zdiagnozowanie chorego. Niestety tradycyjne - rutynowe postępowanie laryngologiczne okazuje się często niewystarczające, a ocena wielkości i rodzaju zwężania metodą radiologiczną jest szalenie kosztowna i szkodliwa dla zdrowia.
 23. Leczenie chirurgiczne rozwarstwienia aorty piersiowej

 24. Optymalizacja leczenia operacyjnego zwiększa szanse chorych - 95% tych, którzy przeżyli operację ma szansę przeżyć dalsze 5 lat
 25. Zjadliwa zaraza ziemniaczana

 26. Modyfikacja genetyczna grzyba zarazy ziemniaczanej wymaga opracowania nowych metod ochrony upraw
 27. Odporność roślin na choroby

 28. Umiejętne wykorzystanie naturalnej zdolności roślin do nabywania odporności może być alternatywą dla tworzenia roślin transgenicznych
 29. Laser zwiększa plony

 30. Rozwój rolnictwa zmusza do ograniczenia stosowania substancji chemicznych, takich jak zaprawy nasienne i regulatory wzrostu. Dlatego większą uwagę zaczęto zwracać na czynniki fizyczne, które mogą mieć zastosowanie w obróbce materiału siewnego, takie jak światło laserowe czy pole magnetyczne.
 31. Zwalczanie toksyn w produktach spożywczych

 32. Bakterie fermentacji mlekowej jak i drożdże stosowane w zakwasach piekarskich usuwają ze środowiska toksynę wytwarzaną przez pleśnie, co oznacza, że przy doborze szczepów do procesów biotechnologicznych należy uwzględniać także ich zdolność do eliminowania toksyn.
 33. Piekarnia w domu

 34. Dzięki nowej technologii niebawem świeże bułeczki będzie można piec w domu
 35. Implanty nośnikami leków

 36. Implanty nasycone wankomycyną, wprowadzone w obręb ogniska zakażenia, hamują rozwój drobnoustrojów, powstrzymują objawy i prowadzą do dobrego efektu terapeutycznego
 37. Informatyka dla procesów chemicznych

 38. Metoda komputerowo wspomaganej optymalizacji eksperymentów chemicznych pozwala na ustalenie optymalnego składu półproduktów oraz doboru takich warunków procesu produkcji, które zagwarantują, że wyrób finalny będzie posiadał oczekiwane właściwości
 39. Mniej toksyczne pożary

 40. 55-80% ofiar pożarów ponosi śmierć nie bezpośrednio od ognia lecz w następstwie wdychania gazów zawartych w dymie wydzielającym się podczas spalania różnych materiałów stosowanych w budownictwie i otoczeniu człowieka Czy materiały stosowane w budownictwie mogą być bezpieczniejsze pod względem palności i toksyczności?


BACK