ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Przegląd EUREKA

Serwis Informacji Naukowo - Technicznej

popularyzuje wyniki prac naukowych, szczególnie tych, które zostały wysoko ocenione przez gremia eksperckie KBN i mogą zainteresować szersze grupy społeczne.

Przegląd EUREKA ukazuje się od kwietnia 2001 roku na stronach internetowych KBN.

Zbiór informacji – sukcesywnie uzupełniany nowymi tematami - grupowany jest wg dziedzin działalności badawczej - odpowiadających nazwie Zespołów KBN oraz dyscyplin naukowych - odpowiadających nazwom Sekcji działających w ramach każdego Zespołu. Układ taki pozwala na dokonanie wyboru tematu zgodnie z zainteresowaniem odbiorcy.

Informacja może być wykorzystana w dowolnej formie przez media (prosimy o powołanie się na źródło), zaś w przypadku szczegółowego zainteresowania - prosimy o kontakt z autorem pracy (adresy i telefony podano przy każdym opracowaniu).


Wybór, opracowanie, redakcja
Wiktor Soboń (wsobon@mnii.gov.pl),
tel.0+22 529 25 43
Departament Informacji i Promocji
MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI

2004

- Nr 5 (39)/2004.
- Nr 4 (38)/2004
- Nr 3 (37)/2004
- Nr 2 (36)/2004
- Nr 1 (35)/2004

2003

- Nr 10(34)/2003
- Nr 9(33)/2003.
- Nr 8(32)/2003.
- Nr 7(31)/2003.
- Nr 6(30)/2003.
- Nr 5(29)/2003.
- Nr 4(28)/2003.
- Nr 3(27)/2003.
- Nr 2(26)/2003.
- Nr 1(25)/2003.

2002

- Nr 12(24)/2002
- Nr 11(23)/2002
- Nr 10(22)/2002
- Nr 9(21)/2002
- Nr 8(20)/2002
- Nr 7(19)/2002
- Nr 6(18)/2002
- Nr 5(17)/2002.
- Nr 4(16)/2002.
- Nr 3(15)/2002.
- Nr 2(14)/2002
- Nr 1(13)/2002

2001

- Nr 12/2001
- Nr 11/2001.
- Nr 10/2001
- Nr 9/2001.
- Nr 7-8/2001
- Nr 5-6/2001
- Nr 4/2001
- Nr 3/2001.
- Nr 2/2001.
- Nr 1/2001.
Spis dziedzin i dyscyplin
Ostatnia modyfikacja: 5 sierpnia 2004 roku


BACK