ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Spis dziedzin i dyscyplin

1. NAUKI HUMANISTYCZNE
1.1. Filozofia
1.2. Teologia
1.3. Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
1.4. Językoznawstwo
1.5. Nauki o Sztuce
1.6. Psychologia i Pedagogika
1.7. Nauki Historyczne
1.8. Archeologia i Etnologia
2. NAUKI SPOŁECZNE, EKONOMICZNE i PRAWNE
2.1. Prawo
2.2. Ekonometria i Statystyka
2.3. Ekonomia
2.4. Organizacja i Zarządzanie
2.5. Socjologia i Nauki Polityczne
2.6. Polityka Społeczna i Demografia
3. NAUKI MATEMATYCZNE, FIZYCZNE i ASTRONOMIA
3.1. Matematyka
3.2. Fizyka
3.3. Badania Kosmiczne
3.4. Astronomia
4. NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI O ZIEMI i OCHRONA SRODOWISKA
4.1. Biologia Molekularna, Biochemia i Biofizyka
4.2. Biotechnologia
4.3. Biologia
4.4. Geologia i Geofizyka
4.5. Geografia i Oceanologia
4.6. Ekologia
4.7. Ochrona Środowiska Przyrodniczego
5. NAUKI MEDYCZNE
5.1. Biologia Medyczna
5.2. Nauki Kliniczne Niezabiegowe
5.3. Nauki Kliniczne Zabiegowe
5.4. Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna
5.5. Medycyna Wieku Rozwojowego
5.6. Nauki Farmaceutyczne
6. NAUKI ROLNICZE i LEŚNE
6.1. Biologiczne Podstawy Produkcji Roślinnej
6.2. Agrotechnika
6.3. Nauki Ogrodnicze
6.4. Biologiczne Podstawy Produkcji Zwierzęcej
6.5. Zootechnika
6.6. Inżynieria Rolnicza
6.7. Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
6.8. Kształtowanie Obszarów Rolnych i Leśnych oraz Gospodarka Wodna i Leśna
6.9. Ekonomika i Organizacja Rolnictwa oraz Społeczna Transformacja Wsi
6.10. Weterynaria
6.11. Rybactwo i Owady Użytkowe
6.12. Leśnictwo i Drzewnictwo
7. MECHANIKA, BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA
7.1. Mechanika
7.2. Eksploatacja, Wibroakustyka i Diagnostyka Maszyn i Systemów
7.3. Budowa Maszyn
7.4. Technologia i Automatyzacja Maszyn i Produkcji
7.5. Budownictwo i Materiały Budowlane
7.6. Architektura i Urbanistyka
7.7. Inżynieria Środowiska
8. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA i TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE
8.1. Nauki o Materiałach
8.2. Metalurgia, Odlewnictwo i Przetwórstwo Metali
8.3. Inżynieria Powierzchni i Łączenia Materiałów
8.4. Technologie Materiałowe - Ceramika, Szkło, Spieki, Materiały Złożone
8.5. Technologie Materiałowe - Polimery Naturalne i Sztuczne, Włókiennictwo
9. CHEMIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA oraz INZYNIERIA PROCESOWA i OCHRONA ŚRODOWISKA
9.1. Nauki Chemiczne
9.2. Chemia Techniczna
9.3. Inżynieria Chemiczna i Procesowa
10. ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA i METROLOGIA
10.1. Elektrotechnika
10.2. Energetyka
10.3. Miernictwo interdyscyplinarne
11. ELEKTRONIKA, AUTOMATYKA i ROBOTYKA, INFORMATYKA i TELEKOMUNIKACJA
11.1. Automatyka i Robotyka
11.2. Elektronika
11.3. Informatyka
11.4. Telekomunikacja
11.5. Technika w Medycynie
11.6. Metody Komputerowe w Nauce
12. GÓRNICTWO, GEODEZJA i TRANSPORT
12.1. Górnictwo
12.2. Geologia Inżynierska, Hydrogeologia i Geofizyka Górnicza
12.3. Systemy i Środki Transportu
12.4. Spalinowe Zespoły Napędowe
12.5. Geodezja i Miernictwo Górnicze


BACK