KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53, Polska;

formularze

Kryteria i tryb finansowania- Zarządzenie nr 17/2002 Przewodniczącego KBN w sprawie dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z prywatyzacji, zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego pod nazwą Fundusz Rozwoju Nauki.
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)

  • działalność statutowa (objaśnienia)
  • badania własne szkół wyższych
  • specjalne urządzenia badawcze, specjalne programy badawcze i sieci naukowe
  • inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  • projekty badawcze
  • projekty celowe
  • współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
  • działalność wspomagająca badania
- Informacja dotycząca stosowania § 13 rozporządzenia Przewodniczącego KBN z 30 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) w zakresie ewidencji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania określonych badań naukowych lub prac rozwojowych
- Anglojęzyczna wersja wzoru wniosku o finansowanie projektu badawczego
- Komunikat w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych
- Informacja w sprawie dofinansowywania badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w ramach studiów doktoranckich prowadzonych z udziałem podmiotów lub uczestników zagranicznych.
- Infomacja dotycząca uczestnictwa kierownika projektu promotorskiego (promotora) w projekcie własnym
- Zasady wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę


Ostatnia modyfikacja: 24 września 2002 rokuBACK