KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Infomacja dotycząca uczestnictwa kierownika projektu promotorskiego (promotora) w projekcie własnym

Odpowiadając na pytania dotyczące uczestniczenia kierownika projektu promotorskiego (promotora) w projekcie własnym wyjaśniam, że jest to możliwe, albowiem przepis w § 52 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) dotyczy wyłącznie projektów własnych, a nie projektów promotorskich. Przepis ten odnosi się wyłączenie do przypadku, gdy kierownikiem zgłoszonego (nowego) projektu własnego lub jego wykonawcą wymienionym we wniosku jest osoba, która jest stroną umowy - t.j. kierownikiem projektu, który podpisał uprzednio zawartą umowę z Komitetem i gdy ta uprzednio zawarta umowa nie została zakończona i rozliczona.

W takim przypadku wniosek dotyczący nowego projektu własnego może być rozpatrzony i zakwalifikowany do finansowania, ale nowa umowa może być zawarta dopiero po uznaniu tej uprzedniej dotyczącej projektu własnego za zakończoną i rozliczoną.

Definicje rodzajów projektów badawczych są podane w § 50 ust. 1 rozporządzenia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Badań
mgr inż. Jacek Mazur

Ostatnia modyfikacja: 6 lutego 2002 roku