ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Skład organów Komitetu Badań Naukowych IV kadencji


Komitet Badań Naukowych (KBN)

UP

Zespoły Komitetu

Sekcje specjalistyczne zespołów Komitetu
UP

Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)

 1. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Stanisław Gajda
 3. prof. dr hab. Tomasz Jasiński
 4. prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
 5. prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
 6. ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)

 1. prof. dr hab. Janina Jóźwiak - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
 3. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 4. prof. dr hab. Zofia Julia Kędzior
 5. prof. dr hab. Leszek Kubicki
 6. Robert Butzke - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)

 1. prof. dr hab. Kazimierz Stępień - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
 3. prof. dr hab. Daniel Simson
 4. prof. dr hab. Łukasz A. Turski
 5. prof. dr hab. Kacper Zalewski
 6. dr Mieczysław Prószyński - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)

 1. prof. dr hab. Maciej Żylicz - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 3. prof. dr hab. Ewa Symonides
 4. prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski
 5. prof. dr hab. January Weiner
 6. dr Maciej Górski - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Medycznych (P-05)

 1. prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. med. Antoni Gabryelewicz
 3. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński
 4. prof. dr hab. med. Józef Małolepszy
 5. prof. dr hab. farm. Alfred Zejc
 6. prof. dr hab. Sławomir Majewski - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)

 1. prof. dr hab. Jan Gawęcki - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Marian Jerzy Budzyński
 3. prof. dr hab. Zofia Jasińska
 4. prof. dr hab. Stefan Malepszy
 5. prof. dr hab. Marian Różycki
 6. dr inż. Eugeniusz Karol Chyłek - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr inż. Lesław Brunarski
 3. prof. dr hab. Czesław Cempel
 4. prof. dr hab. inż. Jan Koch
 5. prof. dr hab. Gwidon Szefer
 6. dr inż. Ryszard Kardasz - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-08)

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr Tadeusz Bołd
 3. prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
 4. prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
 5. prof. dr hab. Leszek Stoch
 6. inż. Ryszard Kapluk - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Galus
 3. prof. dr hab. inż. Henryk Górecki
 4. prof. dr hab. Henryk Koroniak
 5. prof. dr hab. inż. Stanisław Karol Wroński
 6. inż. Andrzej Krzysztoforski - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elekrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
 3. prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Malko
 5. prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik
 6. Zbigniew Andrzej Bicki - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)

 1. prof. dr hab. Jan Węglarz - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Nowak
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 6. dr inż. Wacław Iszkowski - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Ney - Przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
 4. prof. dr hab. Zbigniew Smalko
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
 6. prof. dr hab. Stanisław Speczik - wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Zespolu: UP


Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2004 roku
BACK