ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Skład Organów Komitetu Badań Naukowych
III kadencji (lata 1997-2000)


 Komitet Badań Naukowych (KBN)

UP

Komisja Badań Podstawowych (KBP)

Sekretarz Komisji: Krystyna Rogerson

UP


Komisja Badań Stosowanych (KBS)

Sekretarz Komisji: Hanna Awiots

UP


Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)

 1. Jerzy Brzeziński - Przewodniczący Zespołu
 2. Stanisław Gajda
 3. Ryszard Knapiński
 4. Zbigniew Kwieciński
 5. Kazimierz Polański
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)

 1. Władysław Welfe - Przewodniczący Zespołu
 2. Zbigniew Bokszański
 3. Cezary Józefiak
 4. Józefa Kramer
 5. Antoni Rajkiewicz
 6. Andrzej Rychard
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)

 1. Andrzej Kajetan Wróblewski - Przewodniczący Zespołu
 2. Zbigniew Ciesielski
 3. Daniel Simson
 4. Kazimierz Stępień
 5. Kacper Zalewski
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)

 1. Andrzej  Tarkowski - Przewodniczący Zespołu
 2. Jerzy Fabiszewski
 3. Jerzy Fedorowski
 4. Leszek Starkel
 5. Maciej Żylicz
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Medycznych (P-05)

 1. Antoni  Gabryelewicz - Przewodniczący Zespołu
 2. Marcin Kamiński
 3. Jan Steffen
 4. Tadeusz Tołłoczko
 5. Alfred Zejc
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)

 1. Wiesław Barej - Przewodniczący Zespołu
 2. Gabriel Fordoński
 3. Jan Gawęcki
 4. Marian Różycki
 5. Stanisław Tyszkiewicz
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)

 1. Jan Koch - Przewodniczący Zespołu
 2. Andrzej Ajdukiewicz
 3. Jan Osiecki
 4. Gwidon Szefer
 5. Edward Szmajsowicz
 6. Jerzy Wróbel
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-08)

 1. Adolf Maciejny - Przewodniczący Zespołu
 2. Jan Kaczmarek
 3. Krzysztof Kurzydłowski
 4. Leszek Stoch
 5. Ludomir Ślusarski
 6. Jan Wnuk
 7. Józef Zasadziński
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)

 1. Bogdan Marciniec - Przewodniczący Zespołu
 2. Osman Achmatowicz
 3. Tadeusz Paryjczak
 4. Marian Taniewski
 5. Stanisław Wroński
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elekrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)

 1. Jarosław Mikielewicz - Przewodniczący Zespołu
 2. Jerzy Barzykowski
 3. Marian Cegielski
 4. Marian Kaźmierkowski
 5. Andrzej Ziębik
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)

 1. Zdzisław Pawlak - Przewodniczący Zespołu
 2. Zdzisław Bubnicki
 3. Andrzej Kobus
 4. Władysław Majewski
 5. Jan Zabrodzki
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)

 1. Bogdan Ney - Przewodniczący Zespołu
 2. Jerzy Jaźwiński
 3. Maciej Mazurkiewicz
 4. Joanna Pinińska
 5. Piotr Wolański
Sekretarz Zespolu: UP


Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2000  roku


BACK