ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

 Profesor Witold Karczewski

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w latach 1991 - 1995

Prof. dr hab. med. Witold Karczewski (ur. 1930) jest neurofizjologiem. Przez wiele lat kierował Zakładem Neurofizjologii i pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Był członkiem tajnego Społecznego Komitetu Nauki (1982 - 1989), założycielem i wiceprezesem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (1980 - 1981), następnie - po wznowieniu działalności - prezesem tego Towarzystwa (1989 - 1992). W 1989 roku został członkiem Komitetu Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, a w roku 1990 został wybrany na przewodniczącego Komisji Badań Podstawowych KNiPTpRM. W latach 1991 - 1995 był przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - członkiem Rady Ministrów. Pełnił tę funkcję w składzie czterech kolejnych rządów. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i wielu specjalistycznych towarzystw naukowych. Przewodniczy Radzie Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. Był członkiem Zespołu Ekspertów Naukowych światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Od stycznia 1999 roku pełni funkcję przewodniczącego prestiżowego Zespołu do spraw Etyki w Nauce.
 

Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2002 rokuBACK