ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Profesor Michał Kleiber

Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych


Prof. Michał Kleiber Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber (ur. 23.I.1946 w Warszawie), jest specjalistą z zakresu mechaniki i informatyki. Jest członkiem rzeczywistym PAN.
Minister Michał Kleiber jest absolwentem budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej (1968) oraz matematyki na Uniwersytecie Warszawskim (1971). W 1972 roku uzyskał stopień doktora na Politechnice Warszawskiej, a następnie związał się z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie od 1986 roku kierował Zakładem Metod Komputerowych Mechaniki. W roku 1984 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1989 tytuł profesora zwyczajnego. W 1995 roku został dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wykładał i prowadził badania na wielu uczelniach w kraju i zagranicą, w tym w trakcie długoterminowych pobytów na Uniwersytetach w Stuttgarcie (RFN), Berkeley (Kalifornia, USA) i Tokio (Japonia). Od paru lat wykłada na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W swojej pracy naukowej prof. Kleiber zajmuje się badaniami w zakresie nieliniowej mechaniki ciał odkształcalnych i konstrukcji oraz numerycznych metod rozwiązywania złożonych zagadnień mechaniki materiałów, termomechaniki i biomechaniki. Prowadzi również badania nad zastosowaniem nowoczesnych metod informatycznych w badaniach naukowych, technice i medycynie.
Prof. Michał Kleiber jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych oraz wielu książek, w tym m. in. Incremental Finite Element Modelling in Nonlinear Mechanics of Structures (1985), Artificial Intelligence in Computational Engineering (1990), The Stochastic Finite Element Method (1992), Parameter Sensitivity in Nonlinear Mechanics (1997), Computational Solid Mechanics (1998). Jest laureatem nagród Sekretarza Naukowego PAN (1978, 1983, 1988), Wydziału IV PAN (1979) oraz Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983 i 1987). Prof. Michał Kleiber jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Prof. Michał Kleiber jest doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki w Darmstadt (RFN). Jest także członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk.

Na spotkaniu ze studentami  - Campus Akademicki 2003 (Miedzyzdroje)
Podczas uroczystosci nadania prof. M. Kleiberowi tytulu doktora honoris causa politechniki w Darmstadt
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach z prof. Henrykiem Skarzyńskim podczas uroczystosci wręczania prof. M. Kleberowi tytułu "Przyjaciel po wsze czasy"
Na spotkaniu ze studentami  - Campus Akademicki 2003 (Miedzyzdroje).
Podczas uroczystosci nadania prof. M. Kleiberowi tytulu doktora honoris causa politechniki w Darmstadt.
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach z prof. Henrykiem Skarzyńskim podczas uroczystosci wręczania prof. M. Kleberowi tytułu "Przyjaciel po wsze czasy"Ostatnia modyfikacja: 27 października 2003 rokuBACK