ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Skład organów Komitetu Badań Naukowych V kadencji


Komitet Badań Naukowych (KBN)UP

Zespoły Komitetu

Sekcje specjalistyczne zespołów Komitetu
UP

Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)

 1. Jasiński Tomasz - Przewodniczący Zespołu
 2. Marek Tadeusz
 3. Nowicki Marek
 4. Nycz Ryszard
 5. Węcławski Tomasz
Sekretarz Zespołu:
UP

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)

 1. Kędzior Zofia Julia - Przewodnicząca Zespołu
 2. Bratnicki Mariusz
 3. Hauser Roman Marek
 4. Jajuga Krzysztof
 5. Sułek Antoni
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)

 1. Karoński Michał - Przewodniczący Zespołu
 2. Białynicki-Birula Andrzej Szczepan
 3. Nawrocik Wojciech Ignacy
 4. Spałek Józef
 5. Ziółkowski Janusz
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)

 1. Weiner January - Przewodniczący Zespołu
 2. Jerzmanowski Andrzej
 3. Kostrzewski Andrzej Leon
 4. Lewandowski Marek
 5. Żukowski Waldemar
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Medycznych (P-05)

 1. Zabel Maciej - Przewodniczący Zespołu
 2. Członkowski Andrzej Cezary
 3. Dworak Lechosław Bogdan
 4. Marlicz Krzysztof Jan
 5. Szamatowicz Marian Czesław
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)

 1. Malepszy Stefan - Przewodniczący Zespołu
 2. Drozd Jerzy
 3. Fornal Łucja
 4. Libik Andrzej Włodzimierz
 5. Świtoński Marek Zbigniew
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)

 1. Brunarski Lesław Antoni - Przewodniczący Zespołu
 2. Cempel Czesław
 3. Marchelek Krzysztof
 4. Świtoński Eugeniusz
 5. Wrona Stefan Krzysztof

Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-08)

 1. Kurzydłowski Krzysztof Jan - Przewodniczący Zespołu
 2. Haberko Krzysztof Jakub
 3. Hetmańczyk Marek
 4. Słupek Stanisław
 5. Ślusarski Ludomir
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)

 1. Górecki Henryk Jan - Przewodniczący Zespołu
 2. Burghardt Andrzej Antoni
 3. Florjańczyk Zbigniew Jan
 4. Galus Zbigniew Jerzy
 5. Koroniak Henryk Adam
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elekrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)

 1. Pawlik Maciej - Przewodniczący Zespołu
 2. Mikielewicz Dariusz
 3. Nowacki Zbigniew
 4. Ratajczyk Eugeniusz
 5. Taler Jan Marian
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)

 1. Węglarz Jan - Przewodniczący Zespołu
 2. Janke Włodzimierz
 3. Świerniak Andrzej
 4. Woźniak Józef Włodzimierz
 5. Torbicz Władysław
Sekretarz Zespołu: UP

Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)

 1. Szczepański Andrzej - Przewodniczący Zespołu
 2. Białousz Stanisław
 3. Merkisz Jerzy
 4. Piechota Stanisław
 5. Smalko Zbigniew Tadeusz
Sekretarz Zespolu: UP


Zespoły opiniodawczo - doradcze


Opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Etyki w Nauce

Przewodniczący:
1. Maciej Grabski
Członkowie:
2. Tomasz Dybowski
3. Kornel Gibiński
4. Andrzej Górski
5. Witold Karczewski
6. Henryk Samsonowicz
7. Jerzy Szacki
8. Stanisław Wielgus


Opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych

Przewodniczący:
1. Marcin Kamiński
Członkowie:
2. Andrzej Birula-Bałyński
3. Robert Gałązka
4. Jan Machowski
5. Wojciech Majewski
6. Stefan Malepszy
7. Andrzej Szczepański
8. Tomasz ŻyliczUP
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2004 roku

BACK