ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Sprawy Nauki

Nr 5 (100), maj 2004

Biuletyn Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
ISSN 1230-1647
Rada redakcyjna:
Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK - przewodniczący,
Marek BARTOSIK, Michał KLEIBER, Andrzej SENCZYSZYN
Redaktor naczelny:
Anna Leszkowska
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188b
tel. centr. (+22)-825-12-40 do 42
tel./fax (+22)-825-33-19


W numerze:


O nauce

Antropologia

Rolnictwo

Medycyna

Biotechnologia

Felietony
  • WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJZAK – Gender issues
  • MARIAN FILAR – Hibernacja rozumu
  • MAŁGORZATA MILEWSKA-STAWIANY – Jego Magnificencja, Pan Rektor, czyli kłopotliwa tytulatura
  • ROMUALD KARYŚ – Zdradliwy komputer
  • ANDRZEJ KLIMEK – Słabnący motor

Miscellanea

Archeologia


Informacje

O nauce inni

Listy do redakcji

Książki

Z KBN

Poczet Profesorów Polskich
BACK