ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Sprawy Nauki

Nr 6 - 7 (101 - 102), czerwiec - lipiec 2004

Biuletyn Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
ISSN 1230-1647
Rada redakcyjna:
Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK - przewodniczący,
Marek BARTOSIK, Michał KLEIBER, Andrzej SENCZYSZYN
Redaktor naczelny:
Anna Leszkowska
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188b
tel. centr. (+22)-825-12-40 do 42
tel./fax (+22)-825-33-19


W numerze:


O nauce


Patenty

PIOTR KIERACIŃSKI – Rzecznik praw ochronnych

Nanotechnologia

MARIA BORKOWSKA – Nanoświat coraz bliżej

Biotechnologia

ANDRZEJ ANIOŁ – Kto się boi GMO?

Ekologia

MARIA NOWINA – Niedoceniona przyroda

Medycyna


Politologia

ROMUALD KARYŚ – Dialog dusz

Felietony

ANDRZEJ KLIMEK – Oszust z komputerem
WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK – Autor, autor
MARIAN FILAR –  Ruch w interesie
MAŁGORZATA MILEWSKA-STAWIANY – Wulgaryzmy
ROMUALD KARYŚ –  Naukowcy, zbadajcie!

Rolnictwo

HANNA LEWANDOWSKA – Zeolitów historia bez happy endu

Archeologia


Informacje

Książki

Listy do redakcji

Z KBN

Poczet profesorów polskichBACK