Nominacje Profesorskie

Prezydent RP,
15 stycznia 1996 roku,
nadał tytuł naukowy profesora
70 nauczycielom akademickim
i pracownikom naukowym

nauki biologiczne:
Jan KOZŁOWSKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jarosław Tomasz KU¦MIEREK
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie
Ryszard Stanisław OLIŃSKI
Akademia Medyczna w Bydgoszczy

nauki chemiczne:
Danuta BODZEK
¦l±ska Akademia Medyczna
w Katowicach
Bolesław FLESZAR
Politechnika Rzeszowska
Henryk KORONIAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Jacek NAMIE¦NIK
Politechnika Gdańska
Kazimierz Michał PIETRUSIEWICZ
Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

nauki ekonomiczne:
Eulalia SKAWIŃSKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Benon Zbigniew SZAŁEK
Uniwersytet Szczeciński

nauki fizyczne:
Janusz ADAMOWSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Jan GODLEWSKI
Politechnika Gdańska
Bogdan KUCHTA
Politechnika Wrocławska
Marek KUTSCHERA
Instytut Fizyki J±drowej
w Krakowie
Zbigniew MAJKA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bożena Gabriela POMORSKA
Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Edward Jerzy ¦PIEWLA
Politechnika Lubelska
Zbigniew UJMA
Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
Jakub ZAKRZEWSKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki humanistyczne:
Zdzisław Jerzy ADAMCZYK
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Kielcach
Zdzisław CHMIELEWSKI
Uniwersytet Szczeciński
Konrad GAJEK
Uniwersytet Wrocławski
Przemysław HAUSER
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Stanisław KURA¦
Instytut Historii PAN
w Warszawie
Zbigniew Andrzej OSIŃSKI
Uniwersytet Warszawski
Władysław PU¦LECKI
Uniwersytet Opolski
Zygmunt SZULTKA
Instytut Historii PAN
w Warszawie
Eugenia Anna WESOŁOWSKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Hanna ZAREMSKA
Instytut Historii PAN
w Warszawie
Elżbieta ZAWACKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

nauki le¶ne:
Andrzej GORZELAK
Instytut Badawczy Le¶nictwa
w Warszawie

nauki matematyczne:
Karol Józef BARON
Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
Stefan JACKOWSKI
Uniwersytet Warszawski

nauki medyczne:
Rajmund ADAMIEC
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Hanna CHWALIŃSKA-SADOWSKA
Instytut Reumatologiczny
w Warszawie
Janusz Stanisław GADZINOWSKI
Akademia Medyczna w Poznaniu
Andrzej GRZYBOWSKI
Wojskowa Akademia Medyczna
w Łodzi
Zdzisława KORNACEWICZ-JACH
Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie
Zbigniew KRZEMIŃSKI
Akademia Medyczna w Łodzi
Jolanta KUNERT-RADEK
Akademia Medyczna w Łodzi
Władysław Michał MANIKOWSKI
Akademia Medyczna w Poznaniu
Jadwiga MIRECKA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stefan MISTERKA
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Edmund NARTOWICZ
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Janusz Antoni PERZYŃSKI
Akademia Medyczna w Lublinie
Stanisław STANOSZ
Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie
Andrzej WIĘCEK
¦l±ska Akademia Medyczna
w Katowicach

nauki o Ziemi:
Florian Longin PLIT
Uniwersytet Warszawski

nauki prawne:
Genowefa Zofia REJMAN
Uniwersytet Warszawski
Zofia ¦WIDA
Uniwersytet Wrocławski

nauki rolnicze:
Wiesław Wincenty BEDNAREK
Akademia Rolnicza w Lublinie
Barbara KLOCEK
Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna
w Siedlcach
Marian URBANIAK
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Bogdan Józef WOSIEWICZ
Akademia Rolnicza w Poznaniu

nauki techniczne:
Ryszard Sławomir JACHOWICZ
Politechnika Warszawska
Jan KACPRZAK
Politechnika Warszawska
Marian KOWALCZYK
Politechnika Poznańska
Ryszard Henryk KOZŁOWSKI
Politechnika Krakowska
Wiesław KOZIOŁ
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Andrzej MATERKA
Politechnika Łódzka
Jan Bogdan OBRĘBSKI
Politechnika Warszawska
Włodzimierz Teodor OCHOCKI
Politechnika Poznańska
Stanisław OSZCZAK
Akademia Rolniczo-Techniczna
w Olsztynie
Jan SKŁADZIEŃ
Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Wiesław Andrzej SOBIERAJ
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Edward SZCZECHOWIAK
Politechnika Poznańska
Bolesław TABI¦
Politechnika Krakowska

nauki weterynaryjne:
Edward MALINOWSKI
Państwowy Instytut Weterynaryjny
w Puławach
Jerzy MOLENDA
Wojewódzki Zakład Weterynarii
we Wrocławiu
Józef SZAREK
Akademia Rolniczo-Techniczna
w Olsztynie