ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Sprawy Nauki
Nr 6-7 (101-102), maj 2004

Sprawy Nauki

Biuletyn Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
ISSN 1230-1647

Rada redakcyjna:
Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK - przewodniczący,
Marek BARTOSIK, Michał KLEIBER,
Andrzej SENCZYSZYN

Redaktor naczelny:
Anna Leszkowska
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188b
tel. centr. (+22)-825-12-40 do 42
tel./fax (+22)-825-33-19
www.sprawynauki.waw.pl

- Numery archiwalne
- Informacje o prenumeracieOstatnia aktualizacja: 16 czerwca 2004 r.BACK