ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53


Informacje o prenumeracie

Wszelkich informacji udziela:
OPI - Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET
Al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa
tel. centr. (+22)-825-12-40 do 42
tel./fax (+22)-825-33-19


Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2002 rokuBACK