ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Biuro Dyrektora Generalnego (BG)

email: ba@mnii.gov.pl
dyrektor
Ludwik BURA
pok.: 23
tel. wew.: 723, 727
tel.: 621-09-47

p. o. zastępcy dyrektora
Mirosława MELJON
główna księgowa
pok.: 37
tel. wew.: 737
tel.: 628-42-12

p. o. Zastępcy Dyrektora
Tomasz SKIERSKI
e-mail: tskiersk@mnii.gov.pl
pok.: 100
tel. wew.: 600
tel.: 52-92-600
tel.: 621-61-36

Sekretariat:
Lidia DEJA
pok.: 25
tel. wew.: 723, 725, 727
tel.: 621-09-47, 621-09-48
fax: 529-27-92

UP


WYDZIAŁ GOSPODARCZY


Alicja WALCZYK
Naczelnik Wydziału
pok.: 56
tel. wew.: 756
tel.: 628-95-19

Anna RESZKE-PARZONKO
St. inspektor
pok. 52
tel. wew.: 755
tel.: 621-09-23

DĄBSKA Katarzyna
Inspektor
pok.: 52
tel. wew.: 752
tel.: 621-09-23


UP


WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

KELLER Katarzyna
Główny Specjalista
e-mail: kkeller@mnii.gov.pl
pok.: 103
tel. wew.: 603
tel.: 52-92-603
tel.: 628-06-89

MIKOŁAJCZYK Wiesława
Inspektor
e-mail: wmikolaj@mnii.gov.pl
pok.: 102
tel. wew.: 602
tel.: 52-92-602

SZYMAŃSKA Bożena
Radca Ministra
e-mail: bszymans@mnii.gov.pl
pok.: 105 (wejście przez pok. 103)
tel. wew.: 605
tel.: 52-92-605
tel.: 628-06-89

BARTOSIEWICZ Renata
Inspektor
e-mail: rbartosiewicz@mnii.gov.pl
pok.: 101
tel. wew. 601
tel.: 529-26-01, 628-06-89

UP
Kancelaria ogólna


RYBCZYŃSKI Jacek
Kierujący Kancelarią
pok.: 34
tel. wew.: 734
tel/fax: 628-09-22

ZALUSKA Halina
Inspektor
pok.: 34
tel. wew.: 734
tel/fax: 628-09-22

PAKOWSKI Jarosław
St. inspektor
pok.: 32
tel.: 732
tel/fax: 628-09-22

KOŁODZIEJCZYK Agnieszka
pok.: 32
tel. wew.: 732


UPHala maszyn


BRYK Maria
Inspektor
pok.: 29
tel. wew.: 729

MERCIK Jacek
Inspektor
pok.: 29
tel. wew.: 729

UPCentrala telefoniczna


BIEGAJ Ewa
St. telefonistka
pok.: 18
tel. wew.: 900
tel.: 628-40-71

UPSzatnia


MAKSIMOWICZ Mirosława
Pracownik gosp.
pok.: 12
tel. wew.: 712

UPPracownia poligraficzna


DRÓZD Adam
Introligator
pok.: 19
tel. wew.: 719, 721

UPPozostali pracownicy obsługi


SZOTARSKI Krzysztof
Konserwator urządzeń nagłaśniających
pok.: 219
tel. wew.: 219

JAMROZIK Robert
elektryk
tel. wew.: 275, 796

KLOCEK Ryszard
hydraulik
tel. wew.: 796

KONDRACIUK Kazimierz
konserwator
tel. wew.: 796, 489

ŚWIĘCICKI Andrzej
stolarz/ślusarz
tel. wew.: 796, 489

KUCHENKA I p.
RETKIEWICZ Mirosława
Pracownik gosp.
BRULIŃSKA Małgorzata
Pracownik gosp.
pok.: 109
tel. wew.: 609

KUCHENKA II p.
WĄSIŃSKA Elżbieta
Pracownik gosp.
pok.: 231
tel. wew.: 232

KUCHENKA III p.
CICHORADZKA Jadwiga
Pracownik gosp.
pok.: 309
tel. wew.: 309

UPWYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY


GRABOWSKA Agnieszka
Gł. specjalista
pok.: 35
tel.: 628-42-12

BIEŻANEK Grażyna
pok.: 35
tel.: 628-42-12

KLOS Danuta
Inspektor
pok.: 33
tel.: 628-40-42

KOZŁOWSKA-CECH Hanna
Inspektor
pok.: 33
tel.: 628-40-42

MACIOSZEK Barbara
Gł. specjalista
pok.: 104

KLEJDINST Eugenia
Inspektor
pok.: 58
tel.: 628-40-42

WAWRZYNIEWICZ Izabella
St. inspektor
pok.: 58
tel.: 628-40-42

MŁOTKOWSKA-NOWAK Katarzyna
St. inspektor
pok.: 60
tel.: 629-52-51

OLEKSZYK Edyta
Główny specjalista
pok.: 62
tel.: 629-52-51

SZYMAŃCZYK Wioletta
Głowny specjalista
pok.: 62
tel.: 629-52-51

UPWYDZIAŁ TECHNICZNY


GRYKO Adam
Naczelnik Wydz.
pok.: 50
tel. wew.: 750
tel.: 621-09-23

ŁAZOR Włodzimierz
Kierowca
pok.: 12
tel. wew.: 787

RYSIEW Andrzej
Kierowca
pok.: 12
tel. wew.: 787

DRÓZD Andrzej
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748, 787
tel.: 621-09-23

GRABOWSKI Jerzy
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748
tel.: 621-09-23

MARCISZ Dariusz
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748, 787
tel.: 621-09-23

OKTABA Bożenna
St. inspektor d/s BHP
pok.: 50
tel. wew.: 776
tel.: 628-95-19

SIECZKOWSKI Jacek
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748
tel.: 621-09-23

SZCZEŚNIAK Dariusz
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748, 787
tel.: 621-09-23

UFNAL Leszek
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748
tel.: 621-09-23

WIELĄDEK Krzysztof
Kierowca
pok.: 48
tel. wew.: 748, 787
tel.: 621-09-23

JAROSIŃSKI Marcin
Kierownik warsztatu Al. Niepodległości 188
tel.: 825-40-19

UPWYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i ZAOPATRZENIA


ZAWOJSKI Zdzisław
Naczelnik Wydz.
pok.: 36
tel. wew.: 736
tel.: 629-95-39
fax: 52-92-780

PIEKARSKA Bożena
Inspektor
pok.: 38
tel. wew.: 738
tel.: 629-95-39
fax: 52-92-780

JAMROZIK Agata
Inspektor
pok.: 40
tel. wew.: 740
tel.: 629-95-39
fax: 52-92-780

UPSTANOWISKO PRACY pod nazwą ARCHIWUM ZAKŁADOWE


TOMALA Tomasz
Radca Ministra
pok.: 534
tel. wew.: 534
tel.: 621-89-26

WILCZYŃSKI Maciej
Inspektor
pok.: 534
tel. wew.: 534
tel.: 621-89-26

UPSTANOWISKO PRACY ds. Socjalnych


ŻELICHOWSKA Renata
Inspektor
pok.: 54
tel. wew.: 754
tel.: 628-95-19

UPAMBULATORIUM


PIECHNIK Anna
Pielęgniarka
pok.: 1
tel. wew.: 701
tel.: 628-57-63

GREL Krystyna
Internista
pok.: 3
tel. wew.: 703
tel.: 628-57-63

SZYMANOWSKA Aleksandra
Internista
pok.: 3
tel. wew.: 703
tel.: 628-57-63

WĘGRZYN Halina
Stomatolog
pok.: 5
tel. wew.: 705

DANIELEWICZ Bogusława
Pomoc stomatolog.
pok.: 5
tel. wew.: 705


Inne stanowiska pracy

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
tel. wew.: 590


PORTIERNIA nr 1
tel. wew.: 698


PORTIERNIA nr 2
tel. wew.: 699


PARKING
tel. wew.: 694


INSPEKTORZY NIK
pok. 554
tel. wew.: 554


KONTROLA ZEWNĘTRZNA
tel. wew.: 556


BACK