ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Biuro Ministra (BM)

e-mail: bm@mnii.gov.pl
Dyrektor
Andrzej SENCZYSZYN
e-mail: asenczys@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Iwona KAZIMIERCZAK
e-mail: ikazimie@mnii.gov.pl
pok.: 132
tel. wew.: 632
tel.: 52-92-632
tel./fax: 629-45-19UP

WYDZIAŁ PREZYDIALNY (BM-WP)


MALINOWSKI Andrzej
Naczelnik Wydziału
e-mail: amalinow@mnii.gov.pl
pok.: 116 (wejście przez pok. 118)
tel. wew.: 616
tel.: 52-92-616
tel.: 628-68-72
fax: 52-92-691

NOWAK - LEWIŃSKA Ewa
e-mail: enowak@mnii.gov.pl
Radca Ministra
pok.: 118
tel. wew.: 618
tel.: 52-92-618
tel.: 628-68-72
fax: 52-92-691

NOGAL Piotr Paweł
Starszy Specjalista
e-mail: ppn@mnii.gov.pl
pok.: 120 (wejście przez pok. 118)
tel. wew.: 620
tel.: 52-92-620
tel.: 628-68-72
fax: 52-92-691

UP

SEKRETARIAT KOMITETU (BM-SK)

KOPROWSKI Tomasz
Naczelnik Sekretariatu Komitetu
e-mail: tkoprows@mnii.gov.pl
pok.: 108
tel. wew.: 608
tel.: 52-92-608
tel.: 621-64-50

ROGERSON Krystyna
Inspektor
e-mail: krogerso@mnii.gov.pl
pok.: 112
tel. wew.: 612
tel.: 52-92-612
tel./fax: 628-82-27

STEFANIAK Agnieszka
Specjalista
e-mail: astefani@mnii.gov.pl
pok.: 114
tel. wew.: 614
tel.: 52-92-614

UP


WYDZIAŁ KONTROLI (BM-WK)

DZIURDŹ Janusz
Naczelnik Wydziału
e-mail: jdziurdz@mnii.gov.pl
pok.: 376
tel. wew.: 376
tel.: 52-92-376
tel.: 625-51-21

FALKOWSKA Joanna
Główny Specjalista
pok.: 368
tel. wew.: 368
tel.: 52-92-368
tel.: 621-93-72

LEŚNICKI Sylwester
Audytor Wewnętrzny
pok.: 374
tel. wew.: 374
tel.: 625-51-21

MIELENIEC Hanna
Inspektor
pok.: 370
tel. wew.: 370
tel.: 52-92-370
tel.: 621-93-72

PARTYKA Krzysztof
e-mail: kpartyka@mnii.gov.pl
Główny specjalista
pok.: 372
tel. wew.: 372
tel.: 52-92-372

ZIĘTALA Barbara
Główny Specjalista
pok.: 368
tel. wew.: 368
tel.: 52-92-368
tel.: 621-93-72


STANOWISKO PRACY DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ŻELNIO Leszek
Audytor Wewnętrzny
e-mail: lzelnio@mnii.gov.pl
pok.: 372
tel. wew.: 372
tel.: 52-92-372

UPBACK