ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Bazy Badawczej (DBB)

e-mail: kszubski@mnii.gov.pl
p. o. dyrektora
Jan KOŁODZIEJSKI
pok.: 327
tel. wew.: 327
tel.: 52-92-327

zastępca dyrektora
Krzysztof SZUBSKI
e-mail: kszubski@mnii.gov.pl
pok.: 331
tel. wew.: 331
tel.: 52-92-331

Sekretariat:
Iwona RYBCZYŃSKA
e-mail: irybczyn@mnii.gov.pl
pok.: 329
tel. wew.: 327, 329, 331
tel.: 529-23-29, 628-61-47


WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ BADANIA

Elżbieta GÓRALSKA
Naczelnik wydziału
e-mail: egoralsk@mnii.gov.pl
pok.: 338
tel. wew.: 338
tel.: 52-92-338

Monika DIACZUK
e-mail: mdiaczuk@mnii.gov.pl
pok.: 330
tel. wew.: 330
tel.: 52-92-330

Jolanta GNIŁKA
e-mail: jgnilka@mnii.gov.pl
tel.wew.: 336
tel.: 52-92-336

Iwonna MAŚLANA
e-mail: imaslana@mnii.gov.pl
pok.: 334
tel. wew.: 334
tel.: 52-92-334

Elżbieta MICHALAK
e-mail: emichala@mnii.gov.pl
pok.: 332
tel. wew.: 332
tel.: 52-92-332

Katarzyna WALEROWICZ
Główny specjalista
e-mail: kwalerow@mnii.gov.pl
pok.: 328
tel. wew.: 328
tel.: 529-23-28

Agata ZAWADA
e-mail: afraczek@mnii.gov.pl
pok.: 340
tel. wew.: 340
tel.: 52-92-340

Monika WIERZBICKA
e-mail: mwierzbi@mnii.gov.pl
pok.: 340
tel. wew.: 340
tel.: 52-92-340


WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Józef KUCHARSKI
Naczelnik wydziału
e-mail: jkuchars@mnii.gov.pl
pok.: 352
tel. wew.: 352
tel.: 52-92-352

Urszula SADKOWSKA
e-mail: usadkows@mnii.gov.pl
pok.: 333
tel. wew.: 333
tel.: 52-92-333

Leszek KOŁODZIEJCZYK
e-mail: lkolodzi@mnii.gov.pl
pok.: 335
tel. wew.: 335
tel.: 52-92-335

Bożenna KRZOSEK
pok.: 323
tel. wew.: 323
tel.: 52-92-323


WYDZIAŁ INWESTYCJI

Maria LASKOWSKA
Naczelnik wydziału
e-mail: mlaskows@mnii.gov.pl
pok.: 348
tel. wew.: 348
tel.: 52-92-348

Elżbieta PIOTROWSKA
e-mail: epiotrow@mnii.gov.pl
pok.: 344
tel. wew.: 344
tel.: 52-92-344

Grzegorz PUŚCION
e-mail: gpuscion@mnii.gov.pl
pok.: 346
tel. wew.: 346
tel.: 52-92-346

Joanna SZKODA
e-mail: jszkoda@mnii.gov.pl
pok.: 342
tel. wew.: 342
tel.: 52-92-342

Barbara BARYŁKA
Inspektor
e-mail: bbarylka@mnii.gov.pl
pok.: 350
tel.wew.: 350
tel.: 52-92-350


STANOWISKO DO SPRAW ANALIZ I BAZ DANYCH

Barbara PIERZCHALSKA
e-mail: bpierzch@mnii.gov.pl
pok.: 325
tel. wew.: 325
tel.: 52-92-325

UP


BACK